Hybu diwylliant China gyda Sefydliad Confucius

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cytundeb rhwng Prifysgol Bangor a Phrifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith China ei arwyddo ym mis Ebrill

Mae Prifysgol Bangor wedi dod i gytundeb gydag ysgol y gyfraith yn China i agor Sefydliad Confucius yn y ddinas.

Mae'r cynllun, sy'n dwyn enw un o athronwyr enwoca' China, wedi cael cefnogaeth llywodraeth y wlad honno.

Bydd yn cael ei sefydlu yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor a'r nod yw hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o iaith a diwylliant China.

Mae 'na 322 o sefydliadau tebyg mewn 96 o wledydd ar draws y byd erbyn hyn.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John Hughes, fod y sefydliad yn ddatblygiad mawr.

"Mae diwylliant Chineaidd yn dod yn gynyddol bwysig mewn datblygiad economaidd rhanbarthol a byd-eang, ac mae ei bresenoldeb i'w deimlo mewn llawer i fan, yn cynnwys yma yn rhanbarth gogledd Cymru.

"Bydd sefydlu'r Sefydliad Confucius ym Mhrifysgol Bangor yn fodd i feithrin dealltwriaeth o ddiwylliant Chineaidd ymysg pobl y rhanbarth sydd, yn ôl arolygon diweddar, â diddordeb mawr mewn dysgu mwy am yr amryfal wahanol agweddau ar ddiwylliant Chineaidd."

Yn ôl yr Athro Huang Jin, llywydd Prifysgol Gwyddor Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith China, Beijing:

"Confucius oedd y meddyliwr, yr addysgwr a'r athronydd enwocaf yn yr hen China. Ystyrir ei ddamcaniaeth o "Zhong (Teyrngarwch)", "Shu (Goddefgarwch)" a "Zhong Yong (Y Canol Euraid)" yn hanfod diwylliant Chineaiddieineaidd ac mae wedi cael dylanwad pellgyrhaeddol ar ddatblygiad traddodiadau Chineaiddieineaidd.

"Mae diwylliannau dwyreiniol a gorllewinol yn rhannu gwerthoedd cyffredin, a ddilynir ar hyd llwybrau gwahanol."

Bydd Sefydliad Confucius Prifysgol Bangor yn cael ei lansio'n swyddogol ym mis Medi ac mae disgwyl i gynrychiolwyr o China deithio i'r ddinas ar gyfer yr agoriad.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol