BBC Cymru Fyw

Gwesty newydd i dref glan môr

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae tref Y Rhyl yn atyniad glan y môr

Cyhoeddodd Cyngor Sir Ddinbych eu bod wedi dewis cwmni Chesham Estates i ddatblygu safle yng nghanol tref Y Rhyl.

Mae'r cwmni am ddatblygu gwesty 50-60 llofft gyda bwyty ar y llawr gwaelod.

Mae'r safle dan sylw gyferbyn â Sinema'r Apollo sydd wedi ei ailwampio'n ddiweddar.

Cyn i'r gwaith ddechrau, dywed y Cyngor Sir y bydd yn rhaid dymchwel adeilad presennol yr Honey Club oherwydd pryder difrifol am ei gyflwr.

Yn ôl y cyngor, y bwriad yw sicrhau caniatâd cynllunio erbyn Gwanwyn 2013, gan gwblhau'r gwaith yn gynnar yn 2014.