Shane yn galw am atal alltudion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae Shane Williams yn credu bod rygbi rhanbarthol wedi bod yn llwyddiant yng Nghymru

Mae Shane Williams wedi galw ar Undeb Rygbi Cymru i gymryd camau i atal chwaraewyr rhag gadael Cymru am Ffrainc a Lloegr.

Mae prif sgoriwr ceisiau Cymru yn credu bod gan yr Undeb rôl wrth geisio cadw chwaraewyr Cymru yn chwarae i'r rhanbarthau.

Mae rygbi Cymru wedi gweld nifer o ser yn gadael wedi iddyn nhw gael cynnig cyflogau llawer uwch yn Lloegr a Ffrainc yn ddiweddar.

Ar ddiwedd y tymor hwn bydd Gethin Jenkins, Huw Bennett a Luke Charteris yn dilyn James Hook, Mike Phillips a Lee Byrne i Ffrainc tra bod Stephen Jones wedi cytuno i ymuno gyda'r Wasps.

"Ar ddiwedd y dydd, ry'n ni am gadw ein chwaraewyr yng Ngymru," meddai Williams a fydd yn ymddeol ar ddiwedd y tymor presennol.

"Rhaid cael rhyw fath o ymrwymiad gan y rhanbarthau ac Undeb Rygbi Cymru.

"Mae angen rhyw fath o gyfaddawd o safbwynt y cefnogwyr, oherwydd mae pawb am weld Cymru yn llwyddo fel tîm cenedlaethol ond hefyd am weld y rhanbarthau'n gwneud yn dda yn Ewrop a'r Pro 12.

"Mae'n lle anodd ar y funud nid dim ond i rygbi Cymru, ond i Gymru yn economaidd."

Adolygiad

Mae'r pedwar rhanbarth - y Dreigiau, y Gleision, y Gweilch a'r Scarlets - wedi cyhoeddi uchafswm cyflog o £3.5 miliwn 'r garfan a fydd yn dechrau yn nhymor 2012/12, ac mae'r Undeb wedi croesawu hynny.

Mae'r Undeb a'r rhanbarthau hefyd wedi comisiynu adolygiad ariannol gan y cwmni cyfrifwyr PricewaterhouseCoopers er mwyn ceisio datrys rhai or trafferthion ariannol a chwymo yn niferoedd y rhai sy'n dod i wylio'r rhanbarthau.

Ychwanegodd Williams: "Mae'n ymddangos yn amlwg bod gan y rhanbarthau broblemau ariannol, ond wedi dweud hynny y broblem fwyaf yw faint o arian sydd gan glybiau Ffrainc.

"Mae hynny'n ei gwneud hi'n anodd iawn i chwaraewyr wrthod cynigion fel hyn.

"Mae hyd yn oed clybiau Lloegr yn cynnig cyflogau sy'n ei gwneud hi'n anodd i ranbarthau Cymru ddal eu gafael ar y bois yma.

"Mae'n biti mawr ond dydw i ddim yn beio'r chwaraewyr. Rhaid edrych ar ôl eich hunan, eich teulu a'ch dyfodol.

"Mae'n anodd i'r rhanbarthau, ac fe fydd hi'n anodd iddyn nhw gystadlu ar y cae."

'Llwyddiant'

Ond roedd Williams hefyd yn dweud bod y sustem rhanbarthol wedi llwyddo yng Nghymru er gwaethaf honiadau nad yw wedi gafael ymysg y cyhoedd.

"Mae pobl yn gofyn hynny am nad yw rhanbarthau Cymru wedi bod yn llwyddiannus yng Nghwpan Heineken, ond mae Cwpan Heineken yn gystadleuaeth anodd iawn iawn.

"Ers i'r rhanbarthau gael eu sefydlu mae'r tîm cenedlaethol yn sicr wedi elwa, ac rydym wedi bod yn chwarae rygbi gwych gan ennill sawl Camp Lawn.

"Mae rhywbeth yn amlwg yn gweithio felly. Mewn 10 mlynedd mae'n wir nad oes un wedi ennill Cwpan Heineken, ond does gen i ddim amheuaeth y bydd hynny'n digwydd yn y dyfodol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol