Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro

Urdd Gobaith Cymru Image copyright BBC news grab

Croesawodd Sir Benfro Eisteddfod yr Urdd 2013 i'r ardal ddydd Sadwrn gyda digwyddiad yng nghanol tref Hwlffordd.

Ychydig dros flwyddyn cyn i'r Eisteddfod ymweld â'r ardal, cyd-gerddodd gannoedd o blant, pobl ifanc, athrawon, rhieni a chefnogwyr drwy ganol y dref cyn ymgasglu am jamborî o ganu.

Roedd yr orymdaith yn cychwyn ar ddiwrnod o weithgareddau i gyhoeddi'r Eisteddfod yn Sir Benfro gan gynnwys gêm bêl-droed yn stadiwm y dref, Dôl-y-Bont, a chyngerdd gyda'r nos yng nghwmni Côr Meibion Hwlffordd ac enillwyr lleol yn Eisteddfodau'r Urdd.

Cychwynnodd yr orymdaith o faes parcio Heol Dewi am 11 am gyda'r dorf yn anelu am faes parcio Neuadd y Sir erbyn hanner dydd.

Gweithgareddau

Yno, fe wnaeth Gwenda Owen arwain cefnogwyr, plant a phobl ifanc yr ardal fel ei gilydd mewn gwledd o ganu, bandiau lleol gan gynnwys SambaDoc yn diddanu a chriw Stwnsh yn ogystal â nifer o stondinau arddangos.

Am 2.30pm bu gêm bêl droed wrth i aelodau Pwyllgor Ieuenctid Eisteddfod yr Urdd, Sir Benfro 2013 herio rhai o sêr y byd teledu yng Nghymru gan gynnwys Rhydian Bowen Phillips, Gareth Delve, Alun Williams, Geraint Hardy, Tristan Ellis Morris, Rhys ap Trefor a Max a Iolo o'r gyfres Pobol y Cwm.

Ac am 7pm yn Ysgol Syr Thomas Picton, Hwlffordd bu Côr Meibion Hwlffordd ac enillwyr Eisteddfod yr Urdd yn diddanu ac yn dirwyn gweithgareddau'r dydd i ben.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.