Mam yn mynnu atebion ynglŷn â marwolaeth ei merch 14 oed.

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd ei mam fod Seren yn ddisgybl galluog

Mae mam o Sir Benfro wedi mynnu atebion ynglŷn â marwolaeth ei merch 14 oed oedd yng ngofal y gwasanaethau cymdeithasol.

Cafwyd hyd i gorff Seren Bernard yn Aberdaugleddau, Sir Benfro, ynghynt y mis hwn a dywedodd yr heddlu nad oedd ei marwolaeth yn amheus.

Mae'r fam, Sarah Pollock o Hwlffordd, wedi cwyno i'r Ombwdsmon a honni bod yr awdurdodau wedi ei hanwybyddu.

Dywedodd y cyngor sir fod marwolaeth plentyn yn "fater o bryder mawr" ac y byddai ymchwiliad trwyadl i'r amgylchiadau.

Mae'r fam wedi dweud wrth BBC Cymru ei bod hi ar un adeg yn agos i'w merch oedd yn alluog ac yn hoff iawn o chwaraeon.

Tua dwy flynedd yn ôl, meddai, dechreuodd Seren ymddwyn yn fygythiol.

'Gwaethygu'

Dywedodd fod ei merch wedi dechrau smygu, yfed a chwarae triwant.

Ychwanegodd fod ei chyflwr meddyliol yn dirywio a'i bod wedi ceisio cael cwnsela ar ei chyfer.

"Roedd ei hymddygiad at bobol eraill yn gwaethygu. Roedd hi'n fygythiol ..."

Roedd ei merch wedi dweud nad oedd am fyw gyda'i mam am ei bod hi'n ei bygwth.

"Roedd yn rhwydd i bawb weld fod y plentyn yn colli rheolaeth," meddai Ms Pollock.

Dywedodd nad oedd hi'n credu mai hi, y fam, oedd y broblem.

"Doedd hi ddim yn hoff o'r rheolau oedd yn cael eu gosod" o ran smygu canabis ac yfed alcohol.

"Rwy angen sicrhau bod y cwest yn un trwyadl a bod fy llais yn cael ei glywed. Dwi angen help er mwyn cael atebion.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sarah Pollock wedi cwyno i'r Ombwdsmon

"Byddai'n well 'sen i'n wynebu cyhuddiad o herwgipio oherwydd mae gorfod adnabod plentyn marw yn ofnadwy.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Mae Bwrdd Lleol Diogelu Plant Sir Benfro yn ymchwilio i farwolaeth pob plentyn yn y sir.

"Fe fydd y bwrdd yn ymchwilio yn drwyadl i amgylchiadau'r farwolaeth."