BBC Cymru Fyw

Rhybudd o law trwm dros y dyddiau nesaf

Published
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn galw ar bobl i fod yn wyliadwrus oherwydd cyfnod o law trwm.
Yn ôl llefarydd bydd cawodydd trwm dros nos nos Fercher, dydd Iau a dydd Gwener gan greu risg o lifogydd lleol.
Mae gofyn i bobl gadw golwg ar ffosydd a gwteri.
"Er bod lefelau afonydd wedi codi o ganlyniad i law diweddar does dim disgwyl iddynt godi i lefelau fyddai'n achosi llifogydd," meddai'r llefarydd
Mae rhybudd i bobl gymryd gofal wrth yrru.
Ceir rhagor o wybodaeth ar y llinell llifogydd 0845 988 1188 neu ar wefan yr asiantaeth.
Dydd Mercher bu un lôn o'r A470 i'r gogledd o Drefforest ger Pontypridd ar gau oherwydd llifogydd ger yr A4054.
Cafodd rhybudd melyn am law trwm ei gyhoeddi ar draws de a dwyrain Cymru.
Roedd disgwyl gwyntoedd i hyrddio ar tua 50 m.y.a.

Straeon perthnasol

  • Rhybuddion tywydd wedi glaw a gwynt