Yr Ods i gloi gweithgareddau Maes B 2012

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yr Ods ym Maes B 2011 yn Wrecsam

Fe gyhoeddwyd mai'r Ods fydd y prif fand nos Sadwrn ym Maes B yn Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg.

Fe fyddan nhw'n cloi pedair noson o gigs fydd yn "wahanol iawn i'r arfer", yn ôl y trefnydd, Guto Brychan.

Ar y nos Fercher y bydd yr arlwy'n cychwyn a hynny ar lwyfan agored yn y maes ieuenctid.

Dywedodd mai'r gobaith oedd y byddai hyn yn ychwanegu at yr ymdeimlad o ŵyl a chreu awyrgylch arbennig.

"Mae'r ymateb i'r syniad wedi bod yn arbennig o bositif," meddai.

'Arbrofi'

"Mae 'na lawer o sôn ar wefannau fel Twitter dros y misoedd diwethaf, ers cyhoeddi'r syniad gwreiddiol.

"Rydan ni wedi bod yn awyddus i arbrofi gyda llwyfan agored ers peth amser ac mae lleoliad yr Eisteddfod eleni'n gweddu'n berffaith i hyn.

"Felly o nos Fercher ymlaen bydd Maes B yn digwydd ar y maes ieuenctid yn agos iawn at Faes yr Eisteddfod ei hun.

"Bydd dim angen i wersyllwyr orfod meddwl am ddal bws neu gyrraedd yn ôl i'r maes ieuenctid ar ddiwedd y nos."

Fe fydd enillwyr Brwydr y Bandiau C2 Radio Cymru a Mentrau Iaith Cymru yn gynharach yn y mis, Nebula, yn chwarae nos Wener ac enillwyr cystadleuaeth Brwydr y Bandiau Maes B yn chwarae nos Sadwrn.

"Rwy'n meddwl ein bod ni wedi llwyddo i sicrhau lein-yp ardderchog ar gyfer Maes B eleni, gydag amrywiaeth eang o grwpiau a genres fydd yn sicr o apelio at gynulleidfa leol a chenedlaethol," meddai Guto.

'Canoli'

Fe fydd y gigs ddechrau'r wythnos a chystadleuaeth Brwydr y Bandiau yn cael eu cynnal ar y llwyfan perfformio ar Faes yr Eisteddfod ei hun.

"Mae hyn yn rhan o strategaeth yr Eisteddfod i ganoli nifer o weithgareddau, gan gynnwys Maes C ar y Maes ei hun eleni," meddai Guto.

"Ac mae'n ffordd arbennig o sicrhau bod cwmpas llawer mwy eang o bobl yn cael cyfle i fwynhau rhai o fandiau newydd Cymru ddechrau'r wythnos.

"O ran cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, rwy'n meddwl bod cael y cyfle i chwarae ar y llwyfan perfformio yn ogystal ag ym Maes B ei hun yn arbennig i unrhyw fand."

Gellir prynu tocynnau arlein ar wefan yr Eisteddfod neu drwy ffonio'r Llinell Docynnau - 0845 4090 800.

Dylai unrhyw fand sy'n awyddus i gystadlu yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau anfon ebost at sioned@eisteddfod.org.uk cyn gynted â phosibl. Y wobr yw Tlws UMCA i'w ddal am flwyddyn ac £1,000.

Cynigir sesiwn i'r enillydd ar C2 Radio Cymru ynghyd â sesiwn ym Maes B.

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol ar dir hen faes awyr Llandŵ ger Y Bontfaen a Llanilltud Fawr rhwng Awst 4 a 11.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol