Cleifion am achub meddygfa

Presgripsiwn
Image caption Disgwylir i'r feddygfa gau ar Ebrill 30

Mae Aelod Cynulliad Dyffryn Clwyd yn arwain ymgyrch i wrthwynebu cau meddygfa gymunedol.

Disgwylir i swyddogion iechyd gau meddygfa ym Modelwyddan, Sir Ddinbych ar ddiwedd y mis.

Ond mewn arolwg gafodd ei drefnu gan Ann Jones AC dywedodd 196 o bobl allan o 200 eu bod am wasanaeth lleol yn hytrach nag ymweld â meddygon mewn trefi eraill.

Dywed y Bwrdd Iechyd Lleol nad yw'r adeilad yn addas ar gyfer y gwasanaethau meddygol diweddaraf.

'Teuluoedd ifanc'

Bydd yn rhaid i gleifion ddefnyddio meddygfa yn Abergele, sydd bum milltir i ffwrdd, ar ôl i'r feddygfa gau ar Ebrill 30.

Dywedodd Mrs Jones ei bod "wrth ei bodd" â'r ymateb i'w holiadur.

Meddygfa Gwrych yn Abergele ofynodd i'r Bwrdd Iechyd i gael cau eu cangen ym Modelwyddan.

Dywed y Bwrdd iechyd iddynt gymeradwyo y cais n dilyn ystyriaeth fanwl ar ôl derbyn barn y cleifion ac yn dilyn trafodaethau â'r cyngor iechyd cymuned leol.

Dywedodd Mrs Jones y byddai'n anodd i gleifion deithio i Abergele, yn enwedig y rheiny gyda theuluoedd ifanc a phobl hŷn.

Fe wnaeth Mrs Jones gyfarfod â swyddogion y bwrdd i drafod canfyddiadau'r arolwg yr wythnos diwethaf.

"Mae'n rhaid i'r bwrdd iechyd a meddygon teulu wrando ar bobl Bodelwyddan a gwrthdroi'r penderfyniad ar unwaith," meddai.

Dywedodd llefarydd ar ran y bwrdd iechyd: " Yr ymateb priodol yw cau meddygfa Fairhaven am nad yw hi'n addas ar gyfer y gwasanaethau meddygol diweddaraf.

"Mae'r bwrdd iechyd yn awyddus i sicrhau bod pobl sy'n byw ym Modelwyddan yn gallu cael at wasanaethau iechyd priodol ac fe fyddwn ni'n ystyried unrhyw bryderon sy'n cael eu lleisio."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.