BBC Cymru Fyw

'Dim tystiolaeth o gelu gwybodaeth'

Published
image captionCafwyd hyd i gorff Mr Williams mewn bag chwaraeon yn ei fflat
Mae swyddog MI6 wedi dweud wrth gwest yn Llundain nad oedd tystiolaeth bod y gwasanaethau cudd wedi celu gwybodaeth am farwolaeth Gareth Williams, 31 oed o o Ynys Môn.
Cafwyd hyd i gorff Mr Williams mewn bag chwaraeon yn ei fflat yn Llundain ym mis Awst 2010.
Mae'r swyddog wedi ymddiheuro i deulu Mr Williams ar ran MI6 am yr oedi cyn i'w gorff gael ei ddarganfod.
Rhoddodd y swyddog - oedd yn cael ei adnabod fel Tyst F - ei thystiolaeth yn ddienw y tu ôl i sgrin.
Dywedodd: "Mae'n ddrwg iawn gennym am yr hyn ddigwyddodd," wrth gydnabod bod yr oedi cyn darganfod y corff wedi gwneud yr ymchwiliad fforensig yn llawer anoddach.

'Gormod o amser'

Yn y cwest ddydd Mercher gofynnodd y crwner, Dr Fiona Wilcox, wrth bennaeth yn MI6, Tyst G, am eglurhad pam na roddwyd gwybod am ddiflaniad Mr Williams yn gynt.
Dywedodd y pennaeth ei fod yn credu bod Mr Williams yn gweithio ar brosiect arall neu wedi methu cyfarfodydd oherwydd oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus.
Ond cyfaddefodd Tyst F ddydd Iau nad oedd polisi Adnoddau Dynol wedi ei ddilyn, gan ddweud ei bod wedi cymryd "gormod o amser yn amlwg" cyn i'r absenoldeb o'r gwaith gael ei nodi.
Ychwanegodd na ddylai'r pennaeth wynebu camau disgyblu am ei weithredoedd.
Yn ei thystiolaeth gwadodd Tyst F fod swyddogion y gwasanaethau cudd wedi mynd i mewn i fflat Mr Williams cyn na chwaith ar ôl i'r corff gael ei ddarganfod.

Heb ymyrryd

image copyrightSWNS
image captionMae'r cwest i farwolaeth Gareth Williams yn clywed tystiolaeth y gwasanaethau cudd
Ychwanegodd nad oedd gan y gwasanaethau cudd reswm i amau bod gwasanaeth cudd tramor yn bygwth Mr Williams na bod ei waith gyda dau asiant cudd o MI6 yn golygu ei fod dan fygythiad cynyddol.
Dywedodd hefyd nad oedd MI6 wedi ymyrryd gydag unrhyw dystiolaeth electroneg ar gyfrifiadur Mr Williams a gwadodd fod yr asiantaeth wedi rhyddhau gwybodaeth i'r cyfryngau bod Mr Williams wedi ymweld â gwefannau rhyw caethiwed.
Roedd adolygiad mewnol MI6 yn 2011 wedi casglu nad oedd cysylltiad rhwng marwolaeth Mr Williams gyda'i waith.

Straeon perthnasol

  • Un o benaethiaid MI6 yn dweud ei fod yn difaru