'Dim tystiolaeth o gelu gwybodaeth'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Mr Williams mewn bag chwaraeon yn ei fflat

Mae swyddog MI6 wedi dweud wrth gwest yn Llundain nad oedd tystiolaeth bod y gwasanaethau cudd wedi celu gwybodaeth am farwolaeth Gareth Williams, 31 oed o o Ynys Môn.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams mewn bag chwaraeon yn ei fflat yn Llundain ym mis Awst 2010.

Mae'r swyddog wedi ymddiheuro i deulu Mr Williams ar ran MI6 am yr oedi cyn i'w gorff gael ei ddarganfod.

Rhoddodd y swyddog - oedd yn cael ei adnabod fel Tyst F - ei thystiolaeth yn ddienw y tu ôl i sgrin.

Dywedodd: "Mae'n ddrwg iawn gennym am yr hyn ddigwyddodd," wrth gydnabod bod yr oedi cyn darganfod y corff wedi gwneud yr ymchwiliad fforensig yn llawer anoddach.

'Gormod o amser'

Yn y cwest ddydd Mercher gofynnodd y crwner, Dr Fiona Wilcox, wrth bennaeth yn MI6, Tyst G, am eglurhad pam na roddwyd gwybod am ddiflaniad Mr Williams yn gynt.

Dywedodd y pennaeth ei fod yn credu bod Mr Williams yn gweithio ar brosiect arall neu wedi methu cyfarfodydd oherwydd oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Ond cyfaddefodd Tyst F ddydd Iau nad oedd polisi Adnoddau Dynol wedi ei ddilyn, gan ddweud ei bod wedi cymryd "gormod o amser yn amlwg" cyn i'r absenoldeb o'r gwaith gael ei nodi.

Ychwanegodd na ddylai'r pennaeth wynebu camau disgyblu am ei weithredoedd.

Yn ei thystiolaeth gwadodd Tyst F fod swyddogion y gwasanaethau cudd wedi mynd i mewn i fflat Mr Williams cyn na chwaith ar ôl i'r corff gael ei ddarganfod.

Heb ymyrryd

Ffynhonnell y llun, SWNS
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwest i farwolaeth Gareth Williams yn clywed tystiolaeth y gwasanaethau cudd

Ychwanegodd nad oedd gan y gwasanaethau cudd reswm i amau bod gwasanaeth cudd tramor yn bygwth Mr Williams na bod ei waith gyda dau asiant cudd o MI6 yn golygu ei fod dan fygythiad cynyddol.

Dywedodd hefyd nad oedd MI6 wedi ymyrryd gydag unrhyw dystiolaeth electroneg ar gyfrifiadur Mr Williams a gwadodd fod yr asiantaeth wedi rhyddhau gwybodaeth i'r cyfryngau bod Mr Williams wedi ymweld â gwefannau rhyw caethiwed.

Roedd adolygiad mewnol MI6 yn 2011 wedi casglu nad oedd cysylltiad rhwng marwolaeth Mr Williams gyda'i waith.

Straeon perthnasol