Eisteddfod: Diolch i wirfddolwyr Bro Morgannwg

Cyhoeddwyd
Gwaith gosod y Pafiliwn PincFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Maes yr Eisteddfod eleni yn dechrau cael ei baratoi fis nesaf

Gyda 100 niwrnod cyn i'r Eisteddfod Genedlaethol gychwyn ym Mro Morgannwg mae'r trefnwyr yn talu teyrnged i waith y cymunedau lleol.

Mae'r Brifwyl yn cael ei chynnal ar dir hen Faes Awyr Llandŵ rhwng Y Bontfaen a Llanilltud Fawr.

"Fe ddechreuodd y gwaith cymunedol yn lleol fis Medi 2010 ac ers hynny mae trigolion yr ardal wedi bod yn hyrwyddo ac yn codi arian ar gyfer yr Eisteddfod," meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.

"Rydym yn ddiolchgar iawn iddyn nhw am y gefnogaeth a'u gwaith caled dros y cyfnod.

"Mae'r Eisteddfod yn ddibynnol iawn ar gefnogaeth y dalgylch ac ar y Gronfa Leol sydd yn prysur gynyddu wrth i ni agosáu at yr wythnos."

Wrth drefnu'r Eisteddfod, mae cyfle i nifer fawr o bobl fod yn rhan o'r paratoadau, o wasanaethu ar un o'r pwyllgorau i drefnu gweithgareddau a dosbarthu gwybodaeth.

'Gwaddol'

Mae'r cyfan oll yn rhan o'n gwaith, nid yn unig i hyrwyddo ymweliad yr Eisteddfod ond hefyd i hybu'r iaith a gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg yn lleol.

"Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld yr Eisteddfod yn gadael gwaddol ieithyddol mewn ardaloedd," ychwanegodd Mr Roberts.

"Mae Eisteddfod Wrecsam a'r Fro y llynedd yn enghraifft dda o hyn gyda chanolfan Saith Seren yn agor yn y dref ar ôl yr Eisteddfod, yn ganolfan i'r iaith a diwylliant, ond eto'n groesawgar i bawb yn y gymuned, yn debyg i ethos yr Eisteddfod ei hun.

"Mae datblygiad fel hyn yn bwysig, nid yn unig i'r iaith ond hefyd i economi a diwylliant yr ardal, ac mae hyn yn un o lwyddiannau'r iaith - a'r Eisteddfod yn y gogledd ddwyrain."

Un dyddiad pwysig cyn y Brifwyl yw Mai 1, sef dyddiad olaf ar gyfer unrhyw un sy'n bwriadu cymryd rhan yn y cystadlaethau llwyfan.

Ac fe fydd y gwaith ar y Maes ei hun yn cychwyn ymhen y mis.

Fe fydd Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yn Llandŵ rhwng Awst 4 a 11.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol