BBC Cymru Fyw

Jonny Buckland o Coldplay yn rhoi disg aur i neuadd bentre Pantymwyn i'w adfer

Published
image captionCafodd Jonny Buckland ei fagu ym Mhantymwyn cyn cyfarfod y aelodau'r band, gan gynnwys y canwr Chris Martin yn y brifysgol
Mae gitarydd Coldplay Jonny Buckland wedi rhoi ei ddisg aur i gael ei werthu mewn ociswn i godi arian ar gyfer gwaith adfer neuadd y pentre lle cafodd ei fagu.
Fel plentyn bu Buckland yn byw ym Mhantymwyn ger Yr Wyddgrug.
Mae neuadd y pentre yno yn ganolbwynt i'r gymuned leol ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer amryw o weithgareddau yn ogystal â phartion penblwydd a Nadolig.
Fel un o aelodau un fandiau amlyca'r byd mae Buckland wedi rhoi'r disg i'r pwyllgor, disg sy'n nodi gwerthiant o 100,000 o albymau.
Caiff y disg aur yn cael ei werthu yn Llundain gan Bonhams ar Orffennaf 3.

'Cefnogaeth wych'

"Mae hwn yn rodd hael iawn gan un o blant Pantymwyn," meddai llefarydd ar ran pwyllgor y neuadd pentre.
"Allwn ni ddim diolch digon i Jonny a'i deulu am y gefnogaeth wych yma ac rydym yn gobeithio y bydd yr ociswn yn llwyddiant."
image copyrightOther
image captionFe fydd y pwyllgor yn defnyddio'r arian ar gyfer to newydd i'r neuadd
Mae'r disg yn nodi gwerthu 100,000 o albwm diweddara'r band yn Yr Almaen, Mylo Xyloto.
Fe wnaeth teulu Buckland symud i Bantymwyn pan oedd o'n bedair oed.
Fe ddechreuodd chwarae'r gitar yn ifanc iawn gan gyfarfod aelodau Coldplay yn ystod eu hwythnos gyntaf yng Ngholeg prifysgol Llundain yn nghanol y 1990au.
Fe wnaeth Buckland fynychu Ysgol y Waun ym mhentref Y Waun gerllaw ac Ysgol Uwchradd Alun yn Yr Wyddgrug.
Yno astudiodd gerddoriaeth ar gyfer Lefel A o dan yr athrawes gerdd Margaret Parr.
Fe wnaeth hi ei ddisgrifio unwaith fel un oedd â thalent cerddorol "aruthrol" ar y gitâr.
Mae cyflwr y neuadd, a gafodd ei ddefnyddio gan Buckland a'i gyfeillion, wedi cael ei amddifadu tan i bobl lleol ddod at ei gilydd i godi arian ar gyfer ei achub.
Fe fydd arian gwerthu'r disg, a oedd yn rodd gan gwmni EMI i Buckland, yn mynd tuag at dalu am do newydd.
Mae llofnodion y pedwar aelod o'r band ar y disg.