Mewn Llun: Y Frenhines yng Nghymru

Published
image captionY Frenhines a Dug Caeredin yn cyrraedd Eglwys Gadeiriol Llandaf ar gyfer gwasanaeth o ddiolchgarwch ar ddiwrnod cyntaf eu taith â Chymru fel rhan o ddathliadau'r Jiwbilî Diemwnt
image captionDyma bedwerydd ymweliad Y Frenhines ag Eglwys Gadeiriol Llandaf
image captionRoedd y gwasanaeth o dan arweiniad Deon Llandaf, John Lewis (chwith) ac fe gafwyd anerchiad gan Archesgob Cymru Dr Barry Morgan (dde)
image captionY Frenhines yn Eglwys Gadeiriol Llandaf
image captionY Frenhines yn ysgwyd llaw Rhys Priestland wrth i aelodau eraill tîm rygbi Cymru, Toby Faletau, Jonathan Davies, Ryan Jones a'r capten Sam Warburton wylio.
image captionYn ystod eu hymweliad â Merthyr Tudful bu'r Frenines a Dug Caeredin yn ymweld ag Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ac Chastell cyfarthfa
image captionEr gwaetha'r tywydd, Y Frenhines i weld yn mwynhau ei hymweliad â Chymru. Cafodd gyfle i gyfarfod plant a phobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ym Merthyr Tudful
image captionYn Amgueddfa Castell Cyfarthfa ac Oriel Merthyr Tudful cafodd gyfarfod y cynllunydd ffasiwn Julien McDonald sy'n wreiddiol o'r dref. Cafodd weld rhai o'i weithiau yn ogystal â gwaith Laura Ashley
image captionDdydd Gwener fe fydd Y Frenhines yn ymweld ag Aberfan, Glyn Ebwy a Pharc Glanusk ger Crughywel

Straeon perthnasol