BBC Cymru Fyw

Arestio tri am sylwadau Twitter yn achos Ched Evans

Published
image copyrightOther
image captionCafodd Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd am dreisio
Mae tri o ddynion wedi cael eu harestio gan yr heddlu sy'n ymchwilio i honiadau bod dynes gafodd ei threisio wedi cael ei henwi ar wefan Twitter.
Cafodd y sylwadau honedig eu gwneud ar ôl i ymosodwr Sheffield United a Chymru, Ched Evans, gael ei garcharu am dreisio dynes 19 oed mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych yn 2011.
Fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru gadarnhau bod tri o bobl wedi eu harestio fel rhan o'u hymchwiliad i enw'r ddynes oedd yn gysylltiedig â'r achos.
Cafodd y tri eu cadw yn y ddalfa yn Sheffield.
Mae dau ddyn wedi cael eu harestio o dan Adran 5 y Ddeddf Troseddau Rhywiol ac mae dyn arall wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gyfathrebu maleisus.
Mae'r tri dyn yn cael eu cadw gan heddlu De Sir Efrog ac yn cael eu holi gan swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru.

Rhy feddw

"Cafodd y tri eu harestio gyda chymorth Heddlu De Sir Efrog," meddai Ditectif Brif Arolygydd Steve Williams o Heddlu Gogledd Cymru.
"Maen nhw'n rhan o'n hymchwiliad.
Mae gan ddioddefwyr sydd wedi eu treisio neu ddiodde' o ymosodiadau rhywiol yr hawl i fod yn anhysbys am oes.
Ddydd Iau fe wnaeth cyfreithwyr y pêl-droediwr gadarnhau y bydd yn apelio yn erbyn y dyfarniad.
Cafodd Evans, 23 oed, ei garcharu am bum mlynedd ddydd Gwener ddiwethaf yn llys y Goron Caernarfon.
Yn ystod yr achos fe wnaeth Evans gyfadde' iddo gael rhyw gyda'r ddynes, sydd erbyn hyn yn 20 oed, ond ei bod wedi cydsynio.
Ond dywedodd y ddynes, a oedd yn 19 oed ar y pryd, nad oedd ganddi unrhyw atgof o'r digwyddiad ac fe wnaeth yr erlyniad ddadlau yn llwyddiannus ei bod yn rhy feddw i gydsynio.
Cafwyd Evans yn euog ond cafwyd amddiffynnwr Port Vale, Clayton McDonald, 23 oed, a oedd hefyd wedi cyfadde' iddo gael rhyw gyda'r ddynes, yn ddieuog o dreisio.

Straeon perthnasol

  • Ched Evans yn apelio yn erbyn dyfarniad