Swyddog yn ymddiheuro i'r teulu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Mr Williams mewn bag chwaraeon yn ei fflat

Mae swyddog wedi ymddiheuro i deulu Gareth Williams ar ran MI6 am yr oedi cyn i'w gorff gael ei ddarganfod.

Dywedodd y swyddog wrth gwest yn Llundain nad oedd tystiolaeth bod y gwasanaethau cudd wedi celu gwybodaeth am farwolaeth Mr Williams.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams, 31 oed o o Ynys Môn, mewn bag chwaraeon yn ei fflat yn Llundain ym mis Awst 2010.

Roedd y swyddog - oedd yn cael ei hadnabod fel Tyst F - yn rhoi ei thystiolaeth yn ddienw y tu ôl i sgrin.

Dywedodd: "Mae'n ddrwg iawn gennym am yr hyn ddigwyddodd," wrth gydnabod bod yr oedi cyn darganfod y corff wedi gwneud yr ymchwiliad fforensig yn anoddach.

Yn eu dagrau

Pan oedd Tyst F yn cyflwyno ei thystiolaeth roedd perthnasau Mr Williams yn eu dagrau wrth gerdded allan o'r cwest.

Dywedodd eu cyfreithiwr, Anthony O'Toole, fod MI6 wedi dangos "esgeulustod llwyr" o ran diogelwch Mr Williams.

Roedd yr oedi'n golygu nad oedd modd i'r teulu "ffarwelio" ag e tra oedd ei gorff "heb dirywio," meddai, ac yn golygu na allai'r heddlu gadarnhau sut y bu farw.

"Gan fod y corff wedi dirywio mae unrhyw dystiolaeth fforensig wedi diflannu ...," meddai.

Yn y cwest ddydd Mercher gofynnodd y crwner, Dr Fiona Wilcox, i bennaeth yn MI6, Tyst G, am eglurhad pam na roddwyd gwybod am ddiflaniad Mr Williams yn gynt.

Dywedodd y pennaeth ei fod yn credu bod Mr Williams yn gweithio ar brosiect arall neu wedi methu cyfarfodydd oherwydd oedi ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Ond cyfaddefodd Tyst F ddydd Iau nad oedd polisi Adnoddau Dynol wedi ei ddilyn, gan ddweud ei bod wedi cymryd "gormod o amser yn amlwg" cyn i'r absenoldeb o'r gwaith gael ei nodi.

Ychwanegodd na fyddai neb yn wynebu camau disgyblu.

Yn ei thystiolaeth gwadodd Tyst F fod swyddogion y gwasanaethau cudd wedi mynd i mewn i fflat Mr Williams cyn na chwaith ar ôl i'r corff gael ei ddarganfod.

Heb ymyrryd

Ychwanegodd nad oedd gan y gwasanaethau cudd reswm i amau bod gwasanaeth cudd tramor yn bygwth Mr Williams na bod ei waith gyda dau asiant cudd o MI6 yn golygu ei fod dan fygythiad cynyddol.

Dywedodd hefyd nad oedd MI6 wedi ymyrryd gydag unrhyw dystiolaeth electroneg ar gyfrifiadur Mr Williams a gwadodd fod yr asiantaeth wedi rhyddhau gwybodaeth i'r cyfryngau bod Mr Williams wedi ymweld â gwefannau rhyw caethiwed.

Roedd adolygiad mewnol MI6 yn 2011 wedi casglu nad oedd cysylltiad rhwng marwolaeth Mr Williams gyda'i waith.

Straeon perthnasol