Brwydr tai y Strade ar ben?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae Parc y Strade wedi bod yn wag ers y gêm olaf yn 2008

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi dweud fod cais am adolygiad barnwrol arall ar gyfer cynllun i godi 355 o dai yn Llanelli wedi ei wrthod gan y Llys Apêl.

Cafodd cwmni Taylor Wimpey ganiatâd cynllunio yn 2007 i adeiladu'r tai ar safle hen stadiwm rygbi'r Strade.

Ond roedd ymgyrchwyr yn dadlau bod y cyngor sir wedi torri rheolau amgylcheddol.

Gadawodd tîm Scarlets Llanelli Barc y Strade ym mis Hydref 2008 a mynd i'w cartref newydd, Parc y Scarlets.

Dywedodd cyfreithiwr ar ran yr ymgyrchwyr fod y llys wedi gwrthod cais ysgrifenedig am adolygiad barnwrol.

Bydd yr ymgyrchwyr yn ystyried a ydyn nhw am wneud cais ar lafar am apêl.

Cafodd y cais gwreiddiol am adolygiad barnwrol ei wrthod ym mis Ionawr.

Ar y pryd dywedodd y Barnwr Milwyn Jarman QC ei fod yn gwrthod honiadau bod y cyngor wedi torri rheolau yn ymwneud â chynefin, bod pennaeth cynllunio'r cyngor wedi mynd y tu hwnt i'w awdurdod, a bod y cyngor wedi methu dilyn ei bolisïau llifogydd ei hun.

Straeon perthnasol