Jiwbilî Diemwnt: Hwb i fusnesau

  • Cyhoeddwyd
Crochenwaith i Jiwbilî DiemwnFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmnïau sy'n cynhyrchu nwyddau yn gysylltiedig gyda'r digwyddiad wedi gweld cynnydd yn eu harchebion

Dywed rhai cwmnïau yng Nghymru eu bod yn disgwyl i'w helw gynyddu 20% oherwydd gŵyl y banc ychwanegol i ddathlu Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines.

Mae cwmnïau sy'n cynhyrchu nwyddau yn gysylltiedig gyda'r digwyddiad wedi gweld cynnydd yn eu harchebion.

Ond er y gallai rhai meysydd fel twristiaeth elwa, mae yna rybudd y gallai'r clwstwr o Wyliau Banc fod yn newidiol i'r economi.

Yn ôl Ffederasiwn Busnesau Bychain fe allai'r diwrnod ffwrdd o'r gwaith gostio £6bn i'r Deyrnas Unedig.

Platiau a mygiau

Dywed Barry Young o gwmni House and Gardens yng Nghaerdydd fod ei fusnes gwneud placiau wedi gweld cynnydd mewn gwerthiant.

"Fe wnes i sylwi bod pobl yn talu lot o ddiddordeb mewn placiau coed ar gyfer y coedwigoedd Jiwbilî Diemwnt sy'n cael eu plannu ledled y Deyrnas Unedig. Yna cefais y syniad byddai'n dda i elwa o'r peth.

"O edrych ar y llyfrau mae'n bosib gweld fod y cynnyrch wedi arwain at gynnydd o 20% i'r busnes.

Un arall sy'n cynhyrchu nwyddau yn gysylltiedig â'r achlysur yw Kate Glanville o Fethlehem Sir Gaerfyrddin.

Mae hi'n cynllunio platiau a mygiau ac wedi gweld cynnydd mewn busnes.

"Ysgolion oedd yn cysylltu â gofyn am fygiau. Roeddynt eisiau rhywbeth byddai'r plant yn gallu uniaethu ag o, a theimlo'n rhan o'r diwrnod mawr."

'Caffis bychan'

"Rwy'n cael nifer o archebion, ac roedd yr un peth yn wir y llynedd ar gyfer y Briodas Frenhinol, mae pobl am rywbeth i'w gofio am yr achlysur, ac mae'r un peth yn wir eleni."

Hwn yw'r ail flwyddyn yn olynol i bobl Prydain gael diwrnod ychwanegol o'r gwaith.

Y llynedd cafwyd Gŵyl y Banc ychwanegol i ddathlu Priodas Tywysog William a Kate Middleton.

Roedd y diwrnod ychwanegol ychydig ar ôl y Pasg, gyda nifer o bobl yn archebu gwyliau estynedig.

Ond mae Ffederasiwn y Busnesau Bychain yn rhybuddio y gallai sefyllfa debyg eleni gostio £6bn i'r economi.

"Dyma'r ffigwr mae angen edrych arno fel cost i'r economi, pe bai ni'n cael yr un sefyllfa eleni," meddai Iestyn Davies, o Ffederasiwn Busnesau Bychain Cymru.

"Mae'r ochr gynhyrchu nwyddau yn cael problem - mae'r gost yn cynyddu pan rydych yn cyflogi staff dros benwythnos Gŵyl y Banc.

"Mae hyd yn oed caffis bychan yn cael eu heffeithio - mae pobl yn hoffi tal ychwanegol am weithio Gŵyl y Banc, a dyw hynny ond yn iawn."

Ond yn ôl yr athro Brian Morgan o Ysgol Fusnes Caerdydd, mae'r broblem yn codi nid oherwydd y diwrnod ychwanegol ond oherwydd y clwstwr o Wyliau Banc.

Mae yna duedd i roi clwstwr o'r gwyliau adeg y Pasg, Mai a Mehefin - ac mae hynny'n gallu amharu ar fusnesau.

Ond pwysleisiodd mai "bach iawn iawn " yw'r effaith y bydd un diwrnod ychwanegol yn ei gael.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol