Uno cyrff amgylcheddol yn 'rhoi'r cart o flaen y ceffyl '?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bydd un corff yn cymryd lle Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Comisiwn Coedwigaeth

Mae adroddiad Aelodau'r Cynulliad wedi codi pryderon ynghylch y modd y mae Llywodraeth Cymru yn creu un corff i oruchwylio'r amgylchedd.

Bydd un corff yn cymryd lle Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a'r Comisiwn Coedwigaeth y flwyddyn nesaf.

Rhybuddiodd pwyllgor amgylchedd y Cynulliad am y pryderon sy'n gysylltiedig â chyfuno'r tri chorff ar ôl astudio'r achos busnes.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn croesawu cefnogaeth cyffredinol y syniad.

'Pryderon'

Gallai'r newidiadau arfaethedig arbed hyd at £158 miliwn dros 10 mlynedd, yn ôl Gweinidogion.

Ond clywodd ACau bryderon ynghylch p'un ai fyddai'r asiantaeth newydd yn gwarchod natur a helpu'r economi ai peidio.

Dywedodd tystion y byddai angen gwneud trefniadau cadarn fyddai'n gwahanu cyfrifoldebau o ran dyfarnu trwyddedau a chynghori Gweinidogion.

Cwestiynodd rhai o'r tystion faint o fudd fyddai cynnwys y Comisiwn Coedwigaeth fel rhan o'r corff newydd.

Cafodd y pryderon eu cynnwys mewn adroddiad gafodd ei anfon at Weinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths.

Dywed yr adroddiad fod ACau wedi'u synnu bod y llywodraeth yn creu'r corff newydd cyn cyhoeddi eu polisi amgylcheddol.

Dywed yr adroddiad: "Rydym yn meddwl bod y sefyllfa'n debyg i 'roi'r cart o flaen y ceffyl'.

Dywedodd Cadeirydd y pwyllgor, Yr Arglwydd Elis-Thomas: "Mae'r pryderon hyn yn rhai ymarferol sydd wedi'u datgan gan sefydliadau sy'n cydweithio â'r cyrff cyfredol o ddydd i ddydd ond hyd yn hyn, nid yw'n amlwg os bydd y pryderon hyn yn cael eu gwireddu.

"Rydym yn gobeithio bydd y materion hyn yn cael eu hosgoi ar ôl hysbysu Llywodraeth Cymru amdanynt ac y bydd y trawsnewidiad i un corff amgylcheddol yn cael ei gwblhau mor hawdd â phosib."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn croesawu cefnogaeth cyffredinol o'n penderfyniad i greu un corff amgylcheddol.

"Fe wnaethon ni ymgynghori'n eang â'r rhai cyfrannog gan wrando ar eu barn cyn gwneud ein penderfyniad.

"Byddwn yn parhau gyda'r dull hwn o weithredu wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen ac fe fyddwn yn ymateb i adroddiad y pwyllgor ymhen yr hir a'r hwyr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol