Mewn Llun: Ail ddiwrnod Y Frenhines yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Y Frenhines yn Aberfan
Disgrifiad o’r llun,
Cychwynnodd Y Frenhines ei hymweliad â Chymru yn Aberfan ddydd Iau wrth ddychwelyd yno am y pedwerydd tro ers trychineb 1966
Roedd cannoedd o blant yr ysgol yn falch o groesawu'r Frenhines a Dug Caeredin
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cannoedd o blant yr ysgol yn falch o groesawu'r Frenhines a Dug Caeredin
Disgrifiad o’r llun,
Derbyniodd Y Frenhines lyfr am Aberfan gan Jeff Edwards, y plentyn olaf i gael ei achub o'r rwbel yn 1966
Disgrifiad o’r llun,
Wedi agor yr ysgol gynradd newydd yn Aberfan yn swyddogol fe wnaeth y Frenhines a Dug Caeredin i Lyn Ebwy ar gyfer gwasanaeth a gweld amgueddfa sydd newydd ei hadnewyddu, Y Swyddfeydd Cyffredinol lle mae Archifdy Gwent.
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Y Frenhines gyfle i gyfarfod cyn-weithwyr dur Glyn Ebwy a gwirfoddolwyr yn yr Amgueddfa newydd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'r Frenhines hefyd yn siarad gyda rhai o'r bobl oedd wedi dod allan yn y glaw i'w gweld yng Nglyn Ebwy