Cwest yn clywed bod merch 12 oed wedi marw ar ôl bwyta sglodion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Holly Stuckey yn 12 oed

Mae cwest wedi clywed bod merch 12 oed wedi marw ym mreichiau ei thad ar ôl adwaith i alergedd posib ar ôl bwyta sglodion a chyri.

Fe gafodd Holly Stuckey o Faesteg sioc anaffylactig sydyn o bosib oherwydd y sglodion yn 2010.

Clywodd y cwest yn Aberdâr ei bod hi'n ferch "holliach" a'i bod wedi dweud wrth ei thad "Dwi ddim eisiau marw".

Cofnododd Crwner Pen-y-bont ar Ogwr, Louise Hunt, reithfarn naratif, ei bod hi wedi marw o adwaith anaffylactig nad oedd modd sefydlu ei achos.

Fe ddywedodd un o brif arbenigwyr alergedd Prydain, Dr Richard Pumphrey, wrth y cwest fod Holly wedi bwyta sglodion a bod sglodion weithiau'n cynnwys rhywbeth heblaw tatws.

"Mae'n bosibilrwydd - mae wedi ei gofnodi yn y gorffennol ond rydym yn ei chael yn anodd dod o hyd i achos."

Clywodd y cwest fod yr unig blentyn yn diodde' o asthma ond nad oedd wedi diodde' o alergedd i unrhyw fwyd o'r blaen.

Dywedodd Dr Pumphrey ei fod yn amau mai adwaith i'w bwyd o ganlyniad i'w symptomau ar yr adeg dyngedfennol oedd hyn.

'Trafferth anadlu'

Clywodd y cwest fod Holly wedi bod yn siopa gyda'i thad, Clive, 44 oed, yn gynharach yn y diwrnod.

Dywedodd Mr Stuckey iddo wneud cyri a sglodion ond nad oedd hi wedi bwyta llawer.

"Ar ôl y pryd roedd hi'n cael trafferth anadlu.

"Fe ddefnyddiodd ei hanadlydd glas ddwywaith a'r un porffor unwaith.

"Dywedodd hi: 'Dwi ddim eisiau marw'".

'Ceisio adfywio'

Clywodd y cwest fod y tad wedi mynd â'i merch i'r ystafell ymolchi lle collodd hi ymwybyddiaeth.

"Fe ddodes hi ar ei hochr a cheisio ei hadfywio tra bod fy ngwraig yn ffonio'r gwasanaethau brys," meddai.

"Fe wnes i fy nghorau. Dwi'n dymuno y gallwn i fod wedi gwneud mwy."

Aed â Holly i'r ysbyty ym mis Hydref 2010 ond doedd y meddygon ddim yn gallu ei hadfywio.