BBC Cymru Fyw

Cwest yn clywed bod merch 12 oed wedi marw ar ôl bwyta sglodion

Published
image copyrightWales News Service
image captionRoedd Holly Stuckey yn 12 oed

Mae cwest wedi clywed bod merch 12 oed wedi marw ym mreichiau ei thad ar ôl adwaith i alergedd posib ar ôl bwyta sglodion a chyri.

Fe gafodd Holly Stuckey o Faesteg sioc anaffylactig sydyn o bosib oherwydd y sglodion yn 2010.

Clywodd y cwest yn Aberdâr ei bod hi'n ferch "holliach" a'i bod wedi dweud wrth ei thad "Dwi ddim eisiau marw".

Cofnododd Crwner Pen-y-bont ar Ogwr, Louise Hunt, reithfarn naratif, ei bod hi wedi marw o adwaith anaffylactig nad oedd modd sefydlu ei achos.

Fe ddywedodd un o brif arbenigwyr alergedd Prydain, Dr Richard Pumphrey, wrth y cwest fod Holly wedi bwyta sglodion a bod sglodion weithiau'n cynnwys rhywbeth heblaw tatws.

"Mae'n bosibilrwydd - mae wedi ei gofnodi yn y gorffennol ond rydym yn ei chael yn anodd dod o hyd i achos."

Clywodd y cwest fod yr unig blentyn yn diodde' o asthma ond nad oedd wedi diodde' o alergedd i unrhyw fwyd o'r blaen.

Dywedodd Dr Pumphrey ei fod yn amau mai adwaith i'w bwyd o ganlyniad i'w symptomau ar yr adeg dyngedfennol oedd hyn.

'Trafferth anadlu'

Clywodd y cwest fod Holly wedi bod yn siopa gyda'i thad, Clive, 44 oed, yn gynharach yn y diwrnod.

Dywedodd Mr Stuckey iddo wneud cyri a sglodion ond nad oedd hi wedi bwyta llawer.

"Ar ôl y pryd roedd hi'n cael trafferth anadlu.

"Fe ddefnyddiodd ei hanadlydd glas ddwywaith a'r un porffor unwaith.

"Dywedodd hi: 'Dwi ddim eisiau marw'".

'Ceisio adfywio'

Clywodd y cwest fod y tad wedi mynd â'i merch i'r ystafell ymolchi lle collodd hi ymwybyddiaeth.

"Fe ddodes hi ar ei hochr a cheisio ei hadfywio tra bod fy ngwraig yn ffonio'r gwasanaethau brys," meddai.

"Fe wnes i fy nghorau. Dwi'n dymuno y gallwn i fod wedi gwneud mwy."

Aed â Holly i'r ysbyty ym mis Hydref 2010 ond doedd y meddygon ddim yn gallu ei hadfywio.