Cwest yn gweld fideo o ddyn yn ceisio mynd i mewn i fag

Cyhoeddwyd

Clywodd cwest yn Llundain fod yr ysbïwr Gareth Williams naill ai wedi marw neu'n anymwybodol pan gafodd ei ddodi mewn bag chwaraeon.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams, 31 oed o Sir Fôn, mewn bag chwaraeon mewn bath yn ei fflat yn Llundain yn Awst 2010.

Ddydd Gwener dywedodd cyn-filwr yn arbenigo mewn dianc o lefydd cyfyng y byddai "Harry Houdini yn ei chael hi'n anodd" i wasgu ei gorff i'r bag.

Dywedodd Peter Faulding ei fod yn credu bod rhywun arall yn bresennol a bod y syniad bod Mr Williams wedi cau'r bag ar ei ben ei hun yn "anghredadwy."

300 o weithiau

Pan gafwyd hyd i Mr Williams roedd y bag wedi ei gloi â chlo.

Gwelodd y cwest fideo o Mr Faulding yn ceisio cloi ei hun mewn bag tebyg yn mesur 81cm x 48cm.

Methodd ei gloi 300 o weithiau.

"Yn fy marn, i fe gafodd Mr Williams ei ddodi yn y bag tra'n anymwybodol neu roedd eisoes wedi marw."

Clywodd y cwest yn Westminster dystiolaeth cyn-filwr arall, William MacKay, arbenigwr ar weithio mewn llefydd cyfyng.

Dangosodd fideo ei fod wedi llwyddo gydag anhawster i gau'r bag ond nid ei gloi ac ar un adeg cafodd y sip ei ddifrodi.

'Anhygoel'

Dywedodd Mr MacKay ei fod yn sgil arbennig a bod angen hyfforddiant.

Wrth gael ei holi, dywedodd y byddai'n bosib fod Mr Williams wedi marw heb fod rhywun arall yn bresennol.

"Fydda i ddim yn hoffi dweud nad oedd modd cloi'r bag," meddai.

"Mae yna bobl sy'n gallu gwneud pethau anhygoel ac mae'n bosib fod Mr Williams yn un o'r bobl hynny."

Eisoes dywedodd ei gyn bennaeth yn GCHQ fod Mr Williams yn "swyddog o'r safon uchaf."

Pan gafwyd hyd i'w gorff roedd ar secondiad tair blynedd i MI6 yn Llundain ond roedd am gael dychwelyd i'w hen waith yn y ganolfan glustefinio.

Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Mr Williams mewn bag chwaraeon yn ei fflat

Ddydd Iau fe wnaeth swyddog ymddiheuro i deulu Mr Williams ar ran MI6 am yr oedi cyn i'w gorff gael ei ddarganfod.

Dywedodd y swyddog nad oedd tystiolaeth bod y gwasanaethau cudd wedi celu gwybodaeth am farwolaeth Mr Williams.

Heb ymyrryd

Roedd y swyddog - oedd yn cael ei hadnabod fel Tyst F - yn rhoi ei thystiolaeth yn ddienw y tu ôl i sgrin.

Dywedodd: "Mae'n ddrwg iawn gennym am yr hyn ddigwyddodd," wrth gydnabod bod yr oedi cyn darganfod y corff wedi gwneud yr ymchwiliad fforensig yn anoddach.

Yn ei thystiolaeth gwadodd Tyst F fod swyddogion y gwasanaethau cudd wedi mynd i mewn i fflat Mr Williams cyn na chwaith ar ôl i'r corff gael ei ddarganfod.

Straeon perthnasol