Cwest yn clywed am fideo rhyw ar ffôn ysbïwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i gorff Mr Williams mewn bag chwaraeon yn ei fflat

Mae ysbïwr MI6 yn ymddangos fel petai'i noeth heblaw am bar o eisgiau lledr mewn fideo y cafwyd hyd mewn fflat yn Lludnain.

Clywodd cwest i farwolaeth Gareth Williams i dditectifs ddod o hyd i'r fideo ar ffôn symudol.

Cafwyd hyd i gorff Mr Williams, 31 oed o Sir Fôn, mewn bag chwaraeon mewn bath yn ei fflat yn Awst 2010.

Dywedodd swyddog yr heddlu wrth y cwest eu bod hefyd wedi dod o hyd i luniau o frenhines ddrag ar ei gyfrifiadur.

Clywodd y rheithgor fod ei gyfrifiadur a ffôn wedi cael eu defnyddio i chwilio am wefannau hunan gosb rywiol.

Roedd tua hanner yr amser ar ei gyfrifiadur wedi ei ddefnyddio i edrych ar ffasiwn merched.

Dywedodd y ditectif gwnstabl Simon Warren: "Byddwn yn dweud fod Gareth â diddordeb mawr mewn dillad merched - ond hynny o'r safon uchaf - ffasiwn couture. "

Ychwanegodd mai achos ynysig oedd y fideo o hunan gosb rywiol ar y cyfrifiadur o'i gymharu â'r llu o ddata arno.

Yn gynharach yn y dydd clywodd y cwest fod Mr Williams naill ai wedi marw neu'n anymwybodol pan gafodd ei ddodi mewn bag chwaraeon.

Dywedodd cyn-filwr yn arbenigo mewn dianc o lefydd cyfyng y byddai "Harry Houdini yn ei chael hi'n anodd" i wasgu ei gorff i'r bag.

Dywedodd Peter Faulding ei fod yn credu bod rhywun arall yn bresennol a bod y syniad bod Mr Williams wedi cau'r bag ar ei ben ei hun yn "anghredadwy."

300 o weithiau

Pan gafwyd hyd i Mr Williams roedd y bag wedi ei gloi â chlo.

Gwelodd y cwest fideo o Mr Faulding yn ceisio cloi ei hun mewn bag tebyg yn mesur 81cm x 48cm.

Methodd ei gloi 300 o weithiau.

"Yn fy marn, i fe gafodd Mr Williams ei ddodi yn y bag tra'n anymwybodol neu roedd eisoes wedi marw."

Clywodd y cwest yn Westminster dystiolaeth cyn-filwr arall, William MacKay, arbenigwr ar weithio mewn llefydd cyfyng.

Dangosodd fideo ei fod wedi llwyddo gydag anhawster i gau'r bag ond nid ei gloi ac ar un adeg cafodd y sip ei ddifrodi.

'Anhygoel'

Dywedodd Mr MacKay ei fod yn sgil arbennig a bod angen hyfforddiant.

Wrth gael ei holi, dywedodd y byddai'n bosib fod Mr Williams wedi marw heb fod rhywun arall yn bresennol.

"Fydda i ddim yn hoffi dweud nad oedd modd cloi'r bag," meddai.

"Mae yna bobl sy'n gallu gwneud pethau anhygoel ac mae'n bosib fod Mr Williams yn un o'r bobl hynny."

Eisoes dywedodd ei gyn bennaeth yn GCHQ fod Mr Williams yn "swyddog o'r safon uchaf."

Pan gafwyd hyd i'w gorff roedd ar secondiad tair blynedd i MI6 yn Llundain ond roedd am gael dychwelyd i'w hen waith yn y ganolfan glustefinio.

Straeon perthnasol