Dyn ar goll: Mwy o wybodaeth?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Owain Môn Roberts

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi apelio o'r newydd am wybodaeth ynglŷn â dyn o Geredigion aeth ar goll bron i saith wythnos yn ôl.

Does neb wedi gweld Owain Môn Roberts, 36 oed, ers iddo adael ei gartref yn Aberteifi ar Fawrth 10 i fynd am dro ar hyd y llwybr arfordirol.

Mae'r heddlu yn dweud eu bod wedi derbyn galwad fod dyn sy'n edrych yn debyg i Owain Roberts wedi'i weld mewn siop mhentre Plwmp, 13 milltir i'r gogledd o Aberteifi, amser cinio y diwrnod yr aeth Mr Roberts ar goll.

Mae teulu Mr Roberts yn bryderus am ei ddiogelwch.

Bag llwyd

Mae Mr Roberts yn fain o gorff gyda llygaid llwydlas ac mae'n bosibl bod barf yn dechrau tyfu erbyn hyn.

Mae ei wallt yn llwydo, yn arbennig ar yr ochrau ac mae ei ddant chwith blaen wedi torri.

Y tro diwethaf iddo gael ei weld, roedd yn gwisgo top â gwddf crwn iddo, ac roedd y gardigan a wisgai drosto'n un trwchus gyda sip ar y blaen a hwd wedi'i gwiltio.

Roedd yn cario bag llwyd.

Dywedodd yr Arolygydd Louise Bradshaw, sy'n arwain y chwiliad: "Cafodd dyn o ddisgrifiad Owain ei weld yn Swyddfa Bost/siop Plwmp adeg amser cinio ar y diwrnod aeth ar goll.

"Roedd y dyn yn sôn am fethu â chyrraedd llwybr yr arfordir mewn pryd i gyfarfod â rhywun.

"Roedd tri chwsmer arall yn y siop. Roedd yn ymddangos fel petaent gyda'i gilydd, a gwnaethant gynnig lifft iddo.

"Dwy fenyw ac un dyn oeddynt a disgrifir eu hacenion fel acenion de Lloegr."

Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Dyfed-Powys ar 101 gan ofyn am Orsaf Heddlu Aberteifi.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol