Aelodau o gang canabis yn cael eu carcharu am 23 mlynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cuddiodd y gang resin canabis gwerth £1.7 miliwn mewn pileri tywodfaen

Mae chwe aelod o gang gyffuriau geisiodd dosbarthu canabis ar draws de Cymru wedi cael eu carcharu am 23 mlynedd yn Llys y Goron Casnewydd.

Cuddiodd y gang resin canabis gwerth £1.7 miliwn mewn pilerau tywodfaen gafodd eu cludo o Sbaen.

Ond yn dilyn cyrch rhyngwladol gan yr heddlu tynnodd yr heddlu'r cyffuriau o'r pilerau cyn dilyn y gang i Gwm Cynon.

Cafodd pedwar aelod arall o'r gang ddedfryd o garchar wedi ei ohirio.

Cydlynydd y gang

Cafodd y deg aelod o'r gang eu dedfrydu wedi i arweinydd y gang, Keith Dobson o Lundain, gael ei garcharu am chwe blynedd ym mis Chwefror.

Ddydd Gwener yn Llys y Goron Casnewydd cafodd Ryan Davies o Ystrad, y Rhondda, oedd cydlynydd y gang yn Ne Cymru, ei garcharu am chwe blynedd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y pileri eu llenwi gan gyffuriau

Cafodd gyrrwr lori'r gang, Barry Roy Butler o Swydd Caint, ei garcharu am bum mlynedd.

Cafodd aelodau eraill o'r gang, sy'n hanu o Ystrad, Porth, Aberdâr ac Aberpennar.

Cafodd Mark Joseph Waugh, fyddai wedi bod yn gyfrifol am y cyffuriau ar ôl iddynt gael eu cludo i Dde Cymru, ei garcharu am bedair blynedd.

Dedfrydwyd Christian O'Reilly, fyddai wedi cyflenwi'r cyffuriau, i bedair blynedd o garchar

Cafodd Geraint Locke, bu'n rhan o'r cynllun i drosglwyddo'r canabis, ei garcharu am ddwy flynedd ac fe dderbyniodd Craig Harris, ffrind Ryan Davies, ddedfryd o 14 mis o garchar.

Carcharwyd David Clarke, cyflenwr cyffuriau arall, am 9 mis.

Cafodd y gang eu dedfrydu yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu De Cymru o'r enw Operation Scheat barodd flwyddyn

Yn dilyn yr achos llys dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Paul Hurley: "Rydym wedi datgymalu grŵp trefnus a soffistigedig geisiodd foddi cymunedau cymoedd y de â chyffuriau anghyfreithlon.

"Roedden nhw'n drefnus ond fe'i dalwyd yn dilyn gwaith ymchwiliadol gwych gan gynnwys y technegau diweddaraf a chydweithio rhwng nifer o asiantaethau ym Mhrydain a Sbaen lle cafwyd hyd i'r cyffuriau.

Cafodd Craig Michael Clarke a Roxanne Morgan ddedfryd o garchar wedi'i ohirio ac fe dderbyniodd Stephen John Davies gorchymyn goruchwylio i ddwy flynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol