BBC Cymru Fyw

Pêl-droed: Dim trwydded i Gastell-nedd

Published
image copyrightNot Specified
Ni fydd y tîm oedd yn drydydd yn Uwchgynghrair Pêl-droed Cymru yn cael chwarae yn yr adran o gwbl y tymor nesaf.
Bu Cymdeithas Pêl-droed Cymru yn clywed apêl y clwb yn achos cais am drwydded i chwarae yn y gynghrair y tymor nesaf. Gwrthodwyd y cais.
Bydd Castell-nedd felly yn gadael yr Uwchgynghrair a Chaerfyrddin - orffennodd yn waelod ond un - yn cael aros am dymor arall.
Gwrthodwyd cais Castell-nedd am drwydded UEFA.
Mae'r clwb yn wynebu achosion llys oherwydd dyled i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
Nid yw'r Gymdeithas Bêl-droed wedi cyhoeddi'r rhesymau am wrthod y cais hyd yma ond fe gafodd cais Y Rhyl ei wrthod y llynedd am resymau ariannol.
image copyrightBBC news grab
image captionRhai o chwaraewyr Y Seintiau newydd yn dathlu ennill yr Uwchgynghrair

Seintiau

Roedd apêl Y Seintiau Newydd yn llwyddiannus ac fe fydd y pencampwyr yn chwarae yng Nghymru eto'r tymor nesaf.
Yn dilyn cais y clwb i chwarae yng Nghwpan FA a Thlws FA Lloegr y tymor nesaf roedd rhai wedi dyfalu y byddai'r Seintiau yn symud i chwarae ym mhyramid pêl-droed Lloegr.
Roedd clwb Y Rhyl hefyd yn llwyddiannus wrth wneud cais am drwydded. Cafodd y clwb eu gwrthod pan sefydlwyd yr Uwchgynghrair o 12 tîm ddechreuodd ym mis Awst 2011.
Er hynny, ni fydd Y Rhyl yn esgyn i'r Uwchgynghrair y tro hwn gan mai GAP Cei Conna orffennodd ar frig Cynghrair Huws Gray. Nhw felly fydd yn cymryd lle'r Drenewydd y tymor nesaf.