Chwalu llong nwyddau MV Carrier

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gweithiwr yn chwalu rhan o'r llong nwyddau

Dywed arbengiwyr bod y gwaith o chwalu llong nwyddau ddaeth i'r lan ger arfordir y gogledd yn mynd rhagddo'n gynt na'r disgwyl.

Mae tua 25 o weithwyr yn chwalu gweddillion yr MV Carrier ar y lan yn Llanddulas ger Bae Colwyn.

Mae'r gweddillion wedyn yn cael eu cludo i Lerpwl ar gyfer naill ai eu gwerthu neu eu hailgylchu.

Bu'n rhaid achub saith o griw'r llong pan ddaeth i'r lan mewn tywydd garw yn gynharach ym mis Ebrill, a bu badau achub a hofrennydd yr Awyrlu yn rhan o'r achub.

Dywedodd perchnogion y llong, Reederei Erwin Strahlmann o'r Almaen, bod y cyfan yn cael ei ystyried yn golled lwyr.

Dwy neu dair wythnos

Dywedodd Peter Cordwell o gwmni PGC Demolition fod y gwaith o chwalu'r llong yn gymhleth, a bod cyfnod cyfyng i wneud hynny oherwydd y llanw a'r tywydd.

Mae'n disgwyl y bydd y gwaith wedi ei gwbhlau o fewn y dwy neu dair wythnos nesaf.

Erbyn hyn, tua thraean o'r llong sy'n weddill ar y traeth.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd yr olygfa pan aeth yr MV Carrier i'r lan

Mae ardal o 100 metr o amgylch y llong yn cael ei gadw' glir er mwyn i'r gwaith gael ei gwblhau'n ddiogel.

Cafodd ymchwiliad i'r digwyddiad yn oriau man Ebrill 3 ei gychwyn gan Gangen Ymchwilio Damweiniau Morol Adran Drafnidiaeth y Llywodraeth.

Arweiniodd y digwyddiad at drafferthion i yrwyr oedd yn defnyddio'r A55 sy'n rhedeg gerllaw'r safle, oherwydd bu'n rhaid cau un o'r ddwy lôn er mwyn i weithwyr fedru cael mynediad diogel i'r safle.

Straeon perthnasol