BBC Cymru Fyw

Chwalu llong nwyddau MV Carrier

Published
image captionGweithiwr yn chwalu rhan o'r llong nwyddau
Dywed arbengiwyr bod y gwaith o chwalu llong nwyddau ddaeth i'r lan ger arfordir y gogledd yn mynd rhagddo'n gynt na'r disgwyl.
Mae tua 25 o weithwyr yn chwalu gweddillion yr MV Carrier ar y lan yn Llanddulas ger Bae Colwyn.
Mae'r gweddillion wedyn yn cael eu cludo i Lerpwl ar gyfer naill ai eu gwerthu neu eu hailgylchu.
Bu'n rhaid achub saith o griw'r llong pan ddaeth i'r lan mewn tywydd garw yn gynharach ym mis Ebrill, a bu badau achub a hofrennydd yr Awyrlu yn rhan o'r achub.
Dywedodd perchnogion y llong, Reederei Erwin Strahlmann o'r Almaen, bod y cyfan yn cael ei ystyried yn golled lwyr.

Dwy neu dair wythnos

Dywedodd Peter Cordwell o gwmni PGC Demolition fod y gwaith o chwalu'r llong yn gymhleth, a bod cyfnod cyfyng i wneud hynny oherwydd y llanw a'r tywydd.
Mae'n disgwyl y bydd y gwaith wedi ei gwbhlau o fewn y dwy neu dair wythnos nesaf.
Erbyn hyn, tua thraean o'r llong sy'n weddill ar y traeth.
image copyrightGetty Images
image captionDyma oedd yr olygfa pan aeth yr MV Carrier i'r lan
Mae ardal o 100 metr o amgylch y llong yn cael ei gadw' glir er mwyn i'r gwaith gael ei gwblhau'n ddiogel.
Cafodd ymchwiliad i'r digwyddiad yn oriau man Ebrill 3 ei gychwyn gan Gangen Ymchwilio Damweiniau Morol Adran Drafnidiaeth y Llywodraeth.
Arweiniodd y digwyddiad at drafferthion i yrwyr oedd yn defnyddio'r A55 sy'n rhedeg gerllaw'r safle, oherwydd bu'n rhaid cau un o'r ddwy lôn er mwyn i weithwyr fedru cael mynediad diogel i'r safle.

Straeon perthnasol

  • Symud tanwydd o'r MV Carrier cyn torri'r llong