Rhybudd am ddiogelwch terfynell LNG

The LNG terminal near Milford Haven in Pembrokeshire Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Tefynell LNG ger Aberdaugleddau yn Sir Benfro

Mae Comisiwn Ewrop wedi cyflwyno rhybudd ffurfiol i Brydain dros bryderon am ddiogelwch tanceri sy'n defnyddio terfynellau nwy yn Aberdaugleddau.

Mae'n ymwneud â'r risg o danceri yn glanio yn y porthladd.

Mae'r Gorchymyn Asesiad Effaith Amgylcheddol yn galw am asesu'r risg a chyhoeddi'r canlyniadau.

Dywedodd cwmni South Hook LNG eu bod yn delio gyda'r mater, ac y byddai'n cynorthwyo os fydd angen.

Gofynwyd i Dragon LNG am sylw yn ogystal.

Mae BBC Cymru hefyd wedi gofyn i asiantaethau'r llywodraeth sy'n ymwneud â'r mater am sylw.

Dywedodd Mark Andrews, cyfarwyddwr materion corfforaethol gydag Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau:

"Wrth baratoi am ddyfodiad LNG, mae'r awdurdod dros gyfnod o flynyddoedd wedi comisiynu a chynhyrchu asesiadau risg sy'n cydymffurfio'n llawn gyda safonau diogelwch y DU.

"O ganlyniad mae llongau LNG yn defnyddio'r porthladd yn gyson ac yn ddiogel.

Mae'r awdurdod yn parhau i weithio gydag awdurdodau'r DU wrth ddelio gyda Chomisiwn Ewrop ar sut y mae cyfathrebu'r materion yma."

Cam cychwynnol yw'r rhybudd allai arwain at weithredui pellach yn Llys Ewrop os na fydd Prydain yn cydymffurfio.

Dywedodd Joe Hennon o'r Comisiwn: "Mae'r methiannau dan sylw yn ymwneud â risg posib o danceri LNG yn cyrraedd a glanio yn Aberdaugleddau."

Mae cwmniau South Hook LNG a Dragon LNG yn gweithredu o ddwy derfynell wahanol ychydig filltiroedd o'i gilydd.

Dywedodd llefarydd ar ran South Hook LNG: "Rydym ar ddeall bod yr awdurdodau perthnasol yn delio gyda'r mater yma, ac fe fyddwn yn cynorthwyo os yw'n briodol i ni wneud hynny."

Mae ymgyrchwyr wedi croesawu'r newyddion. Dywedodd Gordon Main o'r grŵp Safe Haven: "Mae'r newyddion yma o Gomisiwn Ewrop yn gam mawr ymlaen i ymgyrch naw mlynedd Safe Haven i gael atebion i faterion diogelwch yn Aberdaugleddau.

"Ers 10 mlynedd mae pobl sy'n byw yng nghysgod y datblygiadau yma wedi bod yn gofyn dydd ar ôl dydd, blwyddyn ar ôl blwyddyn, i gael gwybodaeth am ddiogelwch llongau i fod ar gael i'r cyhoedd.

"O'r diwedd mae'n ymddangos y byddwn yn cael ein ffordd."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Gan fod yr achos yn ymwneud â dau awdurdod cynllunio yng Nghymru, fe fyddwn yn cynnig cymorth i lywodraeth y DU wrth ymateb i'r pryderon a godwyd."

Straeon perthnasol