Snwcer: Williams 5-11 O'Sullivan

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mark Williams oedd pencampwr y byd yn 2000 a 2003

Cafodd y Cymro Mark Williams brynhawn gwael yn erbyn Ronnie O'Sullivan yn ail sesiwn eu gêm yn ail rownd Pencampwriaeth Snwcer y Byd yn Sheffield.

Enillodd O'Sullivan chwech allan o wyth ffrâm yn ail sesiwn eu gêm a dim ond dwy ffrâm arall fydd angen ar 'Y Roced' yn y drydedd sesiwn i herio Neil Robertson yn rownd yr wyth olaf.

Roedd Williams ar ei hôl hi o 5-3 yn dilyn y sesiwn gyntaf ddydd Sadwrn.

Ond cafodd Williams, enillodd y gystadleuaeth yn 2000 a 2003, gosfa gan 'y Roced' a enillodd chwe ffrâm gynta'r sesiwn.

Sgoriodd O'Sullivan, enillodd Pencampwriaeth y Byd yn 2001, 2004 a 2008, yn drwm drwy gydol y chwarae.

Enillodd O'Sullivan ffrâm gynta'r sesiwn gyda rhediad o 107 ac enillodd y ffrâm nesaf yn dilyn rhediad o 74.

Cipiodd y Saes y ddwy ffrâm nesaf gan gynnwys rhediad o 68 yn y ffrâm olaf cyn yr egwyl.

Erbyn hyn roedd O'Sullivan ar dân ac ni lwyddodd Williams i sgorio'r un pwynt yn y ddwy ffrâm nesaf.

Uchafbwynt y prynhawn oedd rhediad o 128 gan O'Sullivan yn y 13eg ffrâm.

Er hynny llwyddodd Williams i osgoi chwalfa lwyr pan enillodd y ffrâm nesaf gyda rhediad o 86.

Mae tipyn o gymeriad yn perthyn i'r Cymro ac fe frwydrodd yn galed yn ffrâm ola'r sesiwn cyn ei chipio gan suddo'r ddu.

Hwn yw'r pedwaredd tro i Williams herio O'Sullivan ym Mhencampwriaeth y Byd yn ystod y saith mlynedd diwethaf ac O'Sullivan fu'n fuddugol yn 2006, 2008 a 2010.

Y cyntaf i 13 fydd yn mynd i rownd yr wyth olaf, ac fe fydd y drydedd sesiwn yn dechrau am 7pm Ddydd Llun.

Matthew Stevens

Cafodd Matthew Stevens a Jamie Jones dechrau cymysg i'w gemau yn ail rownd Pencampwriaeth y Byd yn Sheffield fore Sul.

Ar ddiwedd y sesiwn gyntaf mae Stevens ar ei hôl hi o 3-5 yn erbyn Barry Hawkins o Loegr ac mae Jones yn gyfartal ag Andrew Higginson o Loegr.

Cafodd y Cymro o Gaerfyrddin - a gollodd i Mark Williams yn y rownd derfynol yn 2000, ac i Shaun Murphy yn 2005 - ddechrau gwael gan golli'r tair ffrâm gyntaf.

Ond tarodd Stevens yn ôl i ennill y tair ffrâm nesaf gan gynnwys rhediad o 85 yn y bedwaredd ffrâm a rhediad campus o 101 yn y chweched ffrâm.

Er hynny Hawkins enillodd ddwy ffrâm ola'r sesiwn gan gynnwys rhediad o 65 yn y ffrâm olaf i ymestyn ei fantais i ddwy ffrâm.

Jamie Jones

Dim ond dau rediad dros yr hanner cant gyflawnodd Jamie Jones ac Andrew Higginson yn sesiwn gyntaf eu gornest fore Sul.

Dechreuodd y Cymro 24 oed o Gastell-nedd yn dda gan gipio'r ddwy ffrâm gyntaf ond tarodd Higginson yn ôl gan ennill pedair ffrâm o'r bron.

Ond llwyddodd Jones i gipio dwy ffrâm ola'r sesiwn gan gynnwys rhediad o 72 yn y ffrâm olaf i unioni'r sgôr.

Y cyntaf i 13 fyddai'n yn mynd i rownd yr wyth olaf, ac fe fydd ail sesiwn y ddwy gêm yn dechrau am 7pm nos Sul.

Canlyniadau dydd Sul:

Ail Rownd (Sesiwn 2)

Mark Williams 5-11 Ronnie O'Sullivan

72-48, 9-116 (57, 53), 4-95 (95), 64-56 (56, 64), 82-55, 28-66, 0-86, 45-68, 26-107 (107), 16-78 (74), 37-83, 27-68 (68), 0-132 (128), 0-93 (93), 86-2 (86), 65-55.

Ail Rownd (Sesiwn 1)

Jamie Jones 4-4 Andrew Higginson (Lloegr)

83-21, 63-33, 41-78, 0-65, 25-69 (54), 44-76, 63-62, 100-24 (72)

Matthew Stevens 3-5 Barry Hawkins (Lloegr)

59-66 (59, 59), 0-86 (69), 4-75 (64), 85-0 (85), 74-0, 101-0 (101), 59-71, 14-72 (65)

Dydd Sul

Jamie Jones v Andrew Higginson (Sesiwn 2 - 7pm)

Matthew Stevens v Barry Hawkins (Sesiwn 2 - 7pm)

Dydd Llun

Matthew Stevens v Barry Hawkins (Sesiwn 3 - 2.30pm)

Jamie Jones v Andrew Higginson (Sesiwn 3 - 7pm)

Mark Williams v Ronnie O'Sullivan (Sesiwn 3 - 7pm)

Straeon perthnasol