Dirwy i ddau Gymro am ddwyn pengwin

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sea World
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dirk yn rhan o gytref fridio a cafodd ei fagu mewn caethiwed

Mae dau deithiwr o Gymru wnaeth ddwyn pengwin o'r enw Dirk o barc thema yn dilyn noson o yfed wedi cael dirwy o $1,000 (£637)

Cyfaddefodd Rhys Owen Jones, 21 oed, a Keri Mules, 20 oed, i'r drosedd pan ymddangosodd y ddau gerbron Llys Ynadon yn Brisbane.

Torrodd y ddau ffrind o dde Cymru i mewn i Sea World yn Nhraeth yr Aur yn Queensland cyn nofio gyda dolffiniaid a defnyddio offer diffodd tân mewn lloc siarcod gan ffilmio'r digwyddiadau ar eu ffonau symudol.

Dywedwyd wrth y ddau y gallant wedi cael eu lladd yn sgil eu stranciau.

Penau mawr

Plediodd Jones a Mules yn euog i dresmasu a dwyn anifail gwarchodedig yn ôl Adran Cyfiawnder Awstralia.

Y gred yw bod Jones yn gyn-Forwr Brenhinol a bod Mules yn friciwr a bod y ddau wedi torri i mewn i'r parc gyda James Vasilj, 18 oed, o Awstralia, ar Ebrill 14 eleni wedi i'r tri yfed 1.5 litr o fodca mewn parti traeth.

Clywodd y llys fod y ddau Gymro wedi dwyn y pengwin saith mlwydd oed o acwariwm cyn ei gludo i'w fflat.

Dywedodd cynrychiolydd cyfreithiol y ddau wrth lys ynadon Southport nad oeddent wedi bwriadu niweidio'r anifail a'u bod wedi ceisio bwydo'r pengwin a'i roi mewn cawod wedi i'r ddau ddihuno gyda phennau mawr y bore wedyn.

Yn ddiweddarach rhoddodd y ddau'r pengwin mewn camlas ond fe'u gwelwyd gan bobl leol a gysylltodd â'r heddlu.

Cafodd y pengwin ei achub a'i ddychwelyd i Sea World heb gael ei niweidio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol