BBC Cymru Fyw

Apelio am wybodaeth wedi llofruddiaeth yng Nghaerdydd

Published
image copyrightPA
image captionMae'r heddlu'n parhau i apelio am wybodaeth am lofrudd Peter Lewis yng Nghaerdydd
Parhau i chwilio am lofrudd dyn 68 oed yng Nghaerdydd y mae Heddlu De Cymru.
Roedd gan Peter Lewis anawsterau dysgu.
Bu farw yn Ysbyty Athrofaol Cymru ar ôl cael ei drywanu unwaith yn ei stumog a hynny yng nghyntedd cymunedol tŷ lle'r oedd ei fflat yn ardal Y Rhath.
Cafodd ei ddisgrifio fel "oedolyn oedd yn agored i niwed gydag anawsterau dysgu".
Dywedodd yr heddlu fod y llofruddiaeth yn Ffordd Claude yn "ddirmygus" ac nad oedd rheswm amlwg.
Mae'r heddlu yn awyddus i ganfod dyn gafodd ei weld yn rhedeg yn Stryd Oakfield gerllaw tua'r un amser a'r digwyddiad am 2.40am ddydd Sadwrn.

Cymorth

Cafodd Mr Lewis, oedd â theulu mewn ardaloedd eraill o Gaerdydd ei ddisgrifio fel dyn oedd yn cael ei barchu.
Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd Stuart McKenzie, sy'n arwain yr ymchwiliad, fod ei dîm yn gweithio bob awr o'r dydd.
"Rwy'n annog aelodau'r cyhoedd i'n helpu ynghylch yr achos hwn," ychwanegodd.
Mae'r dyn y mae'r heddlu yn awyddus i'w holi wedi ei ddisgrifio fel dyn gwyn yn gwisgo top lliw golau â hwd a gafodd ei weld yn rhedeg i gyfeiriad Ffordd Casnewydd.
Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un welodd neu clywodd unrhyw beth amheus yn ardal Ffordd Claude neu Stryd Oakfield rhwng 1am a 3am fore Sadwrn.
Mae ystafell ymchwilio wedi'i sefydlu yng ngorsaf Heddlu Canolog Caerdydd.
Dylai unrhywun â gwybodaeth gysylltu â Gorsaf Heddlu Canolog Caerdydd ar 02920571530 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol

  • Llofruddiaeth: Heddlu'n enwi dyn