Y tywydd garw yn achosi problemau i deithwyr

Coeden yn gorwedd ar draws ffordd yn Ninas Powys, Bro Morgannwg ddydd Sul. Image copyright Other
Image caption Bu nifer o ffyrdd ynghau yn y canolbarth a'r de ddwyrain

Mae tywydd garw ers 24 awr wedi ac yn parhau i achosi problemau i deithwyr.

Mae 'na rybuddion am lifogydd posib ac mae peirianwyr yn parhau i ailgysylltu 1,200 o gartrefi wedi toriad trydan.

Dywedodd First Great Western fod trenau rhwng Abertawe a Llundain Paddington hyd at 50 munud yn hwyr.

Roedd llai o drenau'n stopio yng Nghaerdydd a Chasnewydd ac nid oedd trenau'n stopio ym Mryste Parkway a Swindon oherwydd llifogydd.

Mae'r cwmni wedi dweud y dylai teithwyr ofyn am gyngor o flaen llaw.

Yn ôl Western Power, roedd dros 50 o namau dros y penwythnos wedi effeithio ar y rhwydwaith oedd yn rheoli cyflenwadau i gartrefi.

Ar un adeg roedd hyn yn effeithio ar 5,000 o gartrefi.

60 mya

Fe gollodd cartrefi yn Abertawe a Chaerdydd eu trydan dros y penwythnos oherwydd gwyntoedd cryfion dros 60 milltir yr awr.

Cafodd y cyflenwadau i gyd eu hadfer erbyn dydd Llun.

Bu difrod i rai adeiladau yn y de, gan gynnwys Ysgol Gynradd Y Wern yn Llanisien.

Image copyright Other
Image caption Gwyntoedd cryf achosodd ddifrod ar stryd yng Nghaerdydd

Fe fydd yr ysgol ar gau ddydd Llun oherwydd difrod i do'r adeilad.

Mae Llyfrgell y Bont-faen wedi cau am fod coeden wedi glanio ar y to ac mae angen ei symud ac adnewyddu'r to.

Gyda'r rhagolygon am fwy o dywydd gwael, mae 'na adroddiadau bod coed wedi syrthio ac yn achosi problemau ar y ffyrdd yn ogystal â llifogydd.

Mae 'na adroddiadau bod coed wedi syrthio ar ffyrdd ym Mhowys, Merthyr Tudful, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Mae'r A470 wedi cau i'r ddau gyfeiriad oherwydd bod nifer o goed wedi syrthio rhwng yr A465 Ffordd Blaenau'r Cymoedd a'4r A4059 yn Nant-ddu ac mae'r A472 wedi cau i'r ddau gyfeiriad ym Mhont-y-Pwl ar ôl i goeden ddisgyn rhwng yr A4043 a A467 Ffordd Hafod-Yr-Ynys Road.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi dweud eu bod wedi eu galw i "nifer" o achosion o lifogydd dros nos nos Sul a bore Llun wrth i gartrefi ddiodde' llifogydd.

Roedd 'na achosion ar Lannau Dyfrdwy gan gynnwys Cei Conna, Yr Wyddgrug, Treffynnon a'r Rhyl.

Gwasgedd isel

Dros y penwythnos cafodd Cyngor Caerdydd eu galw i 57 achos o goed wedi syrthio wrth i'r gwyntoedd gyrraedd 63 milltir yr awr yn Aberdaron a 66 milltir yr awr yn Y Mwmbwls.

"Roedd hi'n dywydd stormus ddydd Sul - oherwydd gwasgedd isel dwys wedi lledu o gyfeiriad y Costa del Sol yn Sbaen," meddai Yvonne Evans, cyflwynydd tywydd a thraffig BBC Radio Cymru.

"Nid yw hyn yn gyffredin yr amser yma o'r flwyddyn gan fod gwasgedd isel dwys sydd yn effeithio ar ein tywydd fel arfer yn symud o gyfeiriad Mor Iwerydd.

"Fydd hi'n sych ar y cyfan yn y gogledd ddydd Llun ond mae ffrynt yn dod a glaw trwm i ardaloedd yn y de a'r canolbarth.

'Yn wyntog'

"Mae'n wyntog, gyda'r gwynt yn chwythu o gyfeiriad y dwyrain ac mae gwyntoedd cryfion yn benna ar hyd glannau'r de."

Dywedodd hefyd fod Y Swyddfa Dywydd wedi cyflwyno rhag-rybudd o law trwm i siroedd y de, Ceredigion a Phowys a allai achosi problemau ar y ffyrdd a llifogydd.

"O nos Fawrth ymlaen fe fydd y gwynt yn ysgafnach a bydd cyfnodau o law ddydd Mercher a dydd Iau, glaw mân ar y cyfan ond fe ddylai fod yn sychach ddydd Gwener ac yn dwymach na'r hyn mae wedi bod yn ddiweddar."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.