BBC Cymru Fyw

Deiseb yn galw am well gwasanaeth bws yn ardal Llanbedr Pont Steffan

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae 'na bryder am y newidiadau i'r gwasanaeth

Bydd ymgyrchwyr o ardal Llanbedr Pont Steffan yn teithio i'r Senedd yng Nghaerdydd ddydd Mawrth i gyflwyno deiseb yn galw am well gwasanaeth bysus yn eu hardal.

Ers deufis dyw bysus cwmni Arriva ddim yn teithio drwy bentrefi fel Cribyn, Cwmann a Phencarreg, wedi i wasanaeth bws yr X40 ddod i ben.

Daeth y newidiadau i rym ar ôl i Arriva ddewis cynnal gwasanaeth masnachol ar ei liwt ei hun, yn hytrach na derbyn cymorthdal.

Mae'r amserlen newydd yn golygu bod dim gwasanaethau bws rheolaidd nawr yng nghyffiniau Llanbedr.

Gwasanaethau hanfodol

Gwella'r gwasanaeth yw'r nod medd Arriva.

Ond dyw pawb ddim yn hapus ac mae dros 500 o bobl wedi arwyddo deiseb yn gwrthwynebu'r sefyllfa.

Maen nhw'n honni nad yw rhai pentrefwyr yn gallu cael at wasanaethau hanfodol fel meddygon a deintyddion, nac ychwaith yn gallu siopa na chymdeithasu'n hwylus.

Mae cynnydd diweddar mewn prisiau tocynnau, yn ogystal â'r ffaith fod tocynnau wythnos rhad wedi dod i ben, wedi codi gwrychyn nifer o bobl yn lleol.

Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus yng Nghribyn ger Llanbedr ym mis Tachwedd i leisio'u pryderon am y newidiadau.

Straeon perthnasol

  • Bws: Dros 100 mewn cyfarfod