Cydweithio i hyfforddi plismyn gyda drylliau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Wedi'r hyfforddiant cychwynnol, gall swyddogion arbenigo mewn mathau arbennig o ddrylliau

Mae Heddluoedd Gwent, De Cymru a Dyfed Powys yn uno i gynnig hyfforddiant drylliau i'w swyddogion.

Bydd uned newydd yn cael ei lansio yn ardal Waterton ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Mawrth, fydd yn golygu bod modd cynnig hyfforddiant ar un safle.

Bydd 24 aelod o staff yn gweithio yn yr uned, gan roi hyfforddiant drylliau i swyddogion o'r tri heddlu.

Y nod yw cynnig gwell adnoddau ac arbenigedd, gan sicrhau hefyd bod yr un safon o hyfforddiant, polisi a dulliau gweithredu ar gael i'r tri heddlu.

Y gobaith hefyd yw gwneud arbedion posib o ran costau hyfforddiant ac offer.

'Manteision'

Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar, sy'n arwain y prosiect.

"Mae'r Uned Hyfforddi Drylliau yn enghraifft wych o heddluoedd cyfagos yn cyfuno adnoddau ac arbenigedd i sicrhau bod ein cymunedau lleol yn parhau i dderbyn gwasanaeth o'r radd flaenaf, fydd yn effeithlon ac effeithiol dros y blynyddoedd i ddod," meddai.

"Mae'r prosiect yn dod â nifer o fanteision.

"Bydd y tri heddlu'n gallu elwa o gronfa ehangach o arbenigwyr drylliau, un ganolfan ragoriaeth, a'r adnoddau hyfforddiant gorau posib."

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dyfed Powys, Nick Ingram, eu bod yn "ymdrechu i ddarparu gwasanaethau sy'n effeithlon ac yn rhoi'r gwerth gorau am arian i'n trigolion".

"Rydym yn awyddus i gydweithio pan fo hynny'n gwneud synnwyr busnes.

"Bydd cyfuno adnoddau ac arbenigedd gyda heddluoedd eraill yn sicrhau bod ein cymunedau'n dal i gael y lefel uchel o wasanaeth sy'n ddisgwyliedig."

Mae'r Hyfforddiant Drylliau Cychwynnol yn golygu cwrs 8-10 wythnos, gyda hyfforddiant pellach hyd at bedair gwaith y flwyddyn.

Gall swyddogion wedyn arbenigo mewn meysydd penodol fel defnyddio reifflau, amddiffyn neu achub gwystl.

Mae heddluoedd De Cymru a Gwent eisoes wedi cydweithio ar brosiectau megis Gwasanaethau Cyfreithiol a'r Uned Ymchwiliadau Gwyddonol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol