BBC Cymru Fyw

Yn euog o esgeuluso anifeiliaid

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionRoedd yr achos yn Llys Ynadon Aberystwyth
Yn Llys Ynadon Aberystwyth cafwyd cwpwl yn euog o esgeuluso bron 60 o anifeiliaid.
Y ddau oedd Iain James Sheldon, 72 oed, a Joan Sheldon, 68 oed, o Gefn y Gaer, Cilcennin, oedd yn euog o weithredu'n groes i Adran 9 y Ddeddf Lles Anifeiliaid.
Hefyd cafwyd Joan Sheldon yn euog o achosi dioddefaint diangen i gi a cheffyl yn groes i Adran 4 y ddeddf.
Cafodd y ddau ryddhad amodol am ddwy flynedd a'u gorchymyn i dalu £2,500 o gostau.
Clywodd y llys fod swyddogion y Gymdeithas er Atal Creulondeb i Anifeiliaid wedi galw deirgwaith yn Awst 2011.

Difa

Roedd ceffyl yno ag anaf difrifol iawn i'w goes a bu'n rhaid ei ddifa.
Roedd ci â haint difrifol iawn ar ei lygad.
Dywedodd cadeirydd y fainc, Trevor Emberton, nad oedd bwriad maleisus ar ran y ddau ond bod afiechyd Mr Sheldon a baich gwaith Mrs Sheldon yn ffactorau.
Mae arolygydd y Gymdeithas er Atal Creulondeb i Anifeiliaid, Simon Evans, wedi dweud: "Roedd hwn yn achos difrifol, esgeulustod ar raddfa fawr.
"Rydyn ni'n gofidio am na chafodd gorchymyn gwahardd na gorchymyn atafaelu ei gyflwyno."