BBC Cymru Fyw

Darpar briodfab wedi marw mewn coedwig ar ôl ras beicio mynydd

Published
image copyrightOther
image captionRoedd wedi bod ar wyliau beicio

Wyth wythnos cyn ei briodas cafwyd hyd i ddyn wedi marw mewn coedwig yn ne Cymru.

Roedd Alex Kaiser, 28 oed o ardal Clifton ym Mryste, wedi bod ar wyliau beicio ac yn cymryd rhan mewn ras beicio mynydd gyda ffrindiau dros y penwythnos.

Cafwyd hyd iddo yng nghefn ei fan VW wedi marw mewn ardal goediog ger Castell-nedd.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r posibilrwydd ei fod wedi marw o wenwyn carbon monocsid wrth geisio cadw'n gynnes yn y tywydd stormus.

Ar ôl iddo fethu dychwelyd adref o'r digwyddiad yn Rheola fe gysylltodd ei ddyweddi, Sarah Hoare, gyda'r gwasanaethau brys.

Yr heddlu ddaeth o hyd iddo yn y fan yr oedd wedi ei llogi am y penwythnos.

Roedd y ddau i fod i briodi ddechrau Gorffennaf a dywedodd ffrind ar ran Ms Hoare ei bod mewn sioc.

'Marw yn ei gwsg'

Roedd Mr Kaiser yn aelod o Bwyllgor Clwb Beicio Mynydd Bryste.

Fe wnaeth aelod o'r pwyllgor gadarnhau ei fod wedi ei ganfod yn farw yn y fan.

"Yn anffodus iawn, mae'n ymddangos iddo farw yn ei gwsg," meddai.

"Roedd Alex yn aelod gwerthfawr o'r clwb a bydd colled enfawr ar ei ôl."

Roedd yn beiriannydd ac yn wreiddiol o Fanceinion.

Ac roedd wrth ei fodd yn beicio mynydd ac yn mynd i ddigwyddiadau'n gyson.

Roedd newydd brynu beic newydd ac yn ei ddefnyddio am y tro cyntaf dros y penwythnos.

Ymchwiliad

Fe wnaeth ddiflannu yn fuan ar ôl yr ymarfer cyntaf.

Bu chwilio amdano yn yr ardal ac roedd 'na wybodaeth ac apêl ar wefannau cymdeithasol fel Twitter a Facebook.

Cafwyd hyd i'r fan mewn maes parcio ddydd Llun ac mae ymchwiliad i achos ei farwolaeth wedi cychwyn.

Dydi ei farwolaeth ddim yn cael ei drin fel achos amheus.

Dywedodd llefarydd ar ran Crwner Castell-nedd eu bod yn aros am ganlyniadau post-mortem.