Darpar briodfab wedi marw mewn coedwig ar ôl ras beicio mynydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd wedi bod ar wyliau beicio

Wyth wythnos cyn ei briodas cafwyd hyd i ddyn wedi marw mewn coedwig yn ne Cymru.

Roedd Alex Kaiser, 28 oed o ardal Clifton ym Mryste, wedi bod ar wyliau beicio ac yn cymryd rhan mewn ras beicio mynydd gyda ffrindiau dros y penwythnos.

Cafwyd hyd iddo yng nghefn ei fan VW wedi marw mewn ardal goediog ger Castell-nedd.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r posibilrwydd ei fod wedi marw o wenwyn carbon monocsid wrth geisio cadw'n gynnes yn y tywydd stormus.

Ar ôl iddo fethu dychwelyd adref o'r digwyddiad yn Rheola fe gysylltodd ei ddyweddi, Sarah Hoare, gyda'r gwasanaethau brys.

Yr heddlu ddaeth o hyd iddo yn y fan yr oedd wedi ei llogi am y penwythnos.

Roedd y ddau i fod i briodi ddechrau Gorffennaf a dywedodd ffrind ar ran Ms Hoare ei bod mewn sioc.

'Marw yn ei gwsg'

Roedd Mr Kaiser yn aelod o Bwyllgor Clwb Beicio Mynydd Bryste.

Fe wnaeth aelod o'r pwyllgor gadarnhau ei fod wedi ei ganfod yn farw yn y fan.

"Yn anffodus iawn, mae'n ymddangos iddo farw yn ei gwsg," meddai.

"Roedd Alex yn aelod gwerthfawr o'r clwb a bydd colled enfawr ar ei ôl."

Roedd yn beiriannydd ac yn wreiddiol o Fanceinion.

Ac roedd wrth ei fodd yn beicio mynydd ac yn mynd i ddigwyddiadau'n gyson.

Roedd newydd brynu beic newydd ac yn ei ddefnyddio am y tro cyntaf dros y penwythnos.

Ymchwiliad

Fe wnaeth ddiflannu yn fuan ar ôl yr ymarfer cyntaf.

Bu chwilio amdano yn yr ardal ac roedd 'na wybodaeth ac apêl ar wefannau cymdeithasol fel Twitter a Facebook.

Cafwyd hyd i'r fan mewn maes parcio ddydd Llun ac mae ymchwiliad i achos ei farwolaeth wedi cychwyn.

Dydi ei farwolaeth ddim yn cael ei drin fel achos amheus.

Dywedodd llefarydd ar ran Crwner Castell-nedd eu bod yn aros am ganlyniadau post-mortem.