BBC Cymru Fyw

Twitter: Arestio naw o bobl

Published
image copyrightOther
image captionCafodd Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd am dreisio
Mae'r heddlu sy'n ymchwilio am fod enw dynes gafodd ei threisio wedi ei gyhoeddi ar y we wedi arestio naw o bobl.
Eisoes roedd tri dyn o dde Swydd Efrog wedi eu harestio a'u rhyddhau ar fechnïaeth.
Cafodd enw'r ddynes ei ryddhau ar ôl i lys gael y pêl-droediwr Chad Evans yn euog o'i threisio mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych.
Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod wedi arestio tri dyn a thair dynes o'r Rhyl, Prestatyn a Llanddulas mewn cyrchoedd fore Mawrth.
Mae'r chwech yn cael eu holi yng ngorsaf heddlu Llanelwy.
Pum mlynedd
Yn ddiweddarach cafodd dynes ei harestio ym Mrychdyn, Sir y Fflint, a dau ddyn yn ardaloedd Bae Colwyn ac Abergele.
Cafodd Ched Evans, oedd yn chwarae i Sheffield United, ei garcharu am bum mlynedd am fod yn euog o dreisio'r ddynes 19 oed.
Y penwythnos ar ôl yr achos cafodd enw'r ddynes ei ryddhau ar wefan Twitter.
Mae gan ddioddefwyr sydd wedi eu treisio neu'n diodde' o ymosodiadau rhywiol yr hawl i fod yn anhysbys am oes.
Dywedodd Heddlu'r Gogledd eu bod yn disgwyl y bydd mwy'n cael eu harestio.
Mae Evans, sydd hefyd wedi cynrychioli Cymru, yn dweud y bydd yn apelio yn erbyn y dyfarniad.

Straeon perthnasol

  • Arestio tri am sylwadau Twitter yn achos Ched Evans