Dwy iaith yn 'hwb i'r ymennydd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Ymchwil: Pobl ddwyieithog yn gallu prosesu synau cefndir yn well

Fe allai dysgu ail iaith roi hwb i'r ymennydd, yn ôl gwaith ymchwil gwyddonwyr.

Mae ymchwilwyr Prifysgol Northwestern yn yr Unol Daleithiau wedi dweud bod dwyieithrwydd yn "cyfoethogi'r meddwl".

Mae'r gallu i siarad dwy iaith yn effeithio ar yr ymennydd a'r modd mae system nerfol y corff yn ymateb i synau, yn ôl profion labordy.

Roedd y tîm wedi monitro ymateb 48 o wirfoddolwyr- gan gynnwys 23 o bobl ddwyieithog - i wahanol synau.

O dan amodau labordy tawel roedd ymateb y ddwy garfan yn debyg.

Mwy o allu

Ond gyda chefndir mwy swnllyd roedd y grŵp dwyieithog yn llawer mwy medrus wrth brosesu synau.

Roedd yna fwy o allu wrth ganolbwyntio ar y wybodaeth bwysig ac anwybyddu lleisiau cefndir.

Dywedodd Viorica Marian, cydawdur y gwaith ymchwil: "Mae rhai pobl yn gwneud croeseiriau a gweithgareddau tebyg er mwyn cadw'r ymennydd yn heini.

"Ond mae manteision siaradwyr dwyieithog yn naturiol, yn syml drwy wybod a defnyddio dwy iaith."

Yn y gorffennol mae gwaith ymchwil wedi awgrymu y gallai bod yn ddwyieithog leihau effeithiau dementia.