Yn euog o lofruddio eto

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y gwir reswm am y lladd oedd ei ddyledion

Mae dyn, gafwyd yn euog o ladd o'r blaen, yn euog o lofruddio ei gymydog wedi iddo ei dagu â chordyn teledu.

Clywodd y llys fod David Cook, 65 oed o Rymni, wedi cael dedfryd oes yn 1988 wedi iddo ladd athrawes ysgol Sul.

Yn Llys y Goron Casnewydd roedd wedi gwadu llofruddio Leonard Hill, 64 oed, ond wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ddynladdiad.

Treuliodd y rheithgor ychydig dros awr cyn penderfynu a bydd Cook yn cael ei ddedfrydu ddydd Mercher.

Mae Ymddiriedolaeth Profiannaeth Cymru wedi galw am Adolygiad Achos Difrifol.

Dywedodd y teulu: "Yn gynta', rydyn ni'n gobeithio y bydd yn treulio gweddill ei o's yn y carchar.

'Amddiffyn'

"Fydd hyn ddim yn galed iddo ond bydd o leia' yn amddiffyn unrhyw ddioddefwyr yn y dyfodol ...

"Hoffen ni ddiolch i'r heddlu am eu cefnogaeth.

"Ein gobaith ni yw y bydd yr Adolygiad Achos Difrifol yn ateb rhai o'n cwestiynau.

"Mae'r ymosodiad ofnadwy a threisgar ar ein brawd diamddiffyn wedi gadael creithiau ac rydyn ni'n dristach fyth oherwydd roedd i fod i dreulio amser gyda ni yn Sbaen."

Yn 2009 fe gafodd ei ryddhau ar drwydded cyn byw mewn byngalo ger fflat Mr Hill yn Rhymni ym Mawrth 2011.

Roedd yr erlyniad wedi honni mai ei reswm am ladd oedd ei ddyledion ond dywedodd y diffynnydd fod ei gymydog wedi cynnig gweithred rywiol a'i fod wedi colli ei dymer cyn chwilio am lety gwely a brecwast.

Gwahodd

Ym Mehefin, pan aeth yn ôl i'r fflat, honnodd fod Mr Hill wedi ymddiheuro ac wedi ei wahodd i gael coffi.

Dywedodd Cook iddo golli ei dymer unwaith eto adeg ail gynnig rhywiol Mr Hill.

Pwniodd e i'r llawr.

Roedd yn credu ei fod wedi ei gicio, meddai, gan fod ei goes yn brifo.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Leonard Hill: Yn gymydog i David Cook

"Roeddwn i'n grac iawn ... wedyn fe laddes i fe."

Ar ôl y lladd, meddai, aeth i mewn i dŷ Mr Hill, dwyn £40 o'i waled a threulio'r noson yno cyn mynd yn ôl i'w fflat gydag ychydig o DVDs, bara a chaws.

Clywodd y llys iddo ildio ei hun 12 niwrnod wedi'r drosedd.

Pan ofynnwyd iddo yn y llys a oedd yn difaru atebodd: "Erbyn hyn, odw.

"Ddylen i ddim fod wedi gwneud beth wnes i."

Wedi'r dyfarniad dywedodd yr heddlu: "Rydym yn gobeithio bod y dyfarniad yn cau pen y mwdwl i raddau i'r teulu er rydym yn derbyn na all leddfu'r loes oherwydd colli aelod o'r teulu.

"Ac rydym yn gobeithio y bydd comisiynu Adolygiad Achos Difrifol yn lleihau'r risg y bydd trosedd yn cael ei chyfawni o dan amgylchiadau tebyg."