Llys: 'Llosgi corff mab'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod post mortem wedi dangos bod y mab wedi ei gam-drin yn gorfforol

Mae llys wedi clywed bod mam wedi curo mab saith oed i farwolaeth cyn llosgi ei gorff er mwyn cuddio'r dystiolaeth.

Cafodd corff Yaseen Ali ei ddarganfod wedi tân yn ei gartref yn Nhreganna, Caerdydd, yng Ngorffennaf 2010.

Yn Llys y Goron Caerdydd mae'r fam 31 oed yn wynebu cyhuddiad o lofruddiaeth ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder a'r tad 38 oed wedi ei gyhuddo o ganiatáu marwolaeth ei fab.

Mae Sara a Yousuf Ali Ege yn gwadu'r cyhuddiadau.

Yn wreiddiol, y gred oedd bod y bachgen wedi marw oherwydd damwain drychinebus gafodd ei achosi gan dân.

Cam-drin

Ond dangosodd archwiliad post mortem fod y bachgen wedi ei gam-drin yn gorfforol.

Dywedodd yr erlynydd Ian Murphy: "Ar y cychwyn roedd y fam wedi honni bod tân heb esboniad wedi bod.

"Ond o fewn diwrnodau daeth i'r amlwg fod y bachgen yn farw cyn y tân.

"Roedd wedi dioddef anafiadau mawr yn ei stumog."

Clywod y llys fod y fam wedi ei harestio wedi'r archwiliad post mortem a bod deunydd tanio barbeciw ar ei dillad.

Dywedodd Mr Murphy: "Pan gafodd ei holi cyfaddefodd iddi fod yn dreisgar am flwyddyn.

'Dim ymdrech'

"Sawl gwaith, meddai, roedd wedi ei guro ei gefn â ffon.

"Pan ofynnwyd iddi a oedd wedi ei guro'r diwrnod dan sylw ei hateb oedd: "Dwi'n ei bwnio'n aml. Dwi ddim yn cofio.

"Ni ymdrechodd hi i chwilio am help meddygol ... mae'n amlwg i'r bachgen ddioddef yn ofnadwy."

Am 6.30pm cafodd yr heddlu wybod bod y tŷ ynghynn.

Dywedodd Mr Murphy: "Gwnaethpwyd pob ymdrech i'w adfywio ond, yn ddiweddarach, cyhoeddwyd ei fod wedi marw.

Cadarnhaodd patholegwyr fod ei asennau, ei fraich a'i fys wedi eu torri.

Dywedodd yr erlynydd: "Roedd y fam yn greulon a threisgar ac er iddo weld anafiadau ei fab ni stopiodd y loes na'r dioddefaint."

Mae'r achos yn parhau.