BBC Cymru Fyw

Hwb i ŵyl jazz

Published
image captionMae'r orymdaith jazz flynyddol yn dod â lliw i strydoedd Aberhonddu ym mis Awst
Cyhoeddwyd mai grŵp cyfryngau a digwyddiadau o Gaerdydd fydd yn cynnal Gŵyl Jazz Aberhonddu o hyn ymlaen.
Cafodd Orchard eu dewis gan Gyngor y Celfyddydau, cyngor Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Dechreuwyd ar y gwaith o chwilio am hyrwyddwr newydd fis Hydref y llynedd ar ôl i drefnwyr Gŵyl y Gelli gyhoeddi eu bod yn rhoi'r gorau iddi ar ôl trefnu'r digwyddiad am ddwy flynedd.
Roedd Gŵyl Aberhonddu wedi bod yn wynebu trafferthion ariannol ond roedd nifer o sefydliadau wedi dangos diddordeb mewn trefnu'r digwyddiad.

'Enw adnabyddus'

Cafodd yr ŵyl gynta' ei llwyfanu ym mis Awst 1984 a bu'n llwyddiant dros y blynyddoedd, gan ddenu artistiaid blaenllaw a newydd o'r byd jazz.
Penderfynodd trefnwyr Gŵyl y Gelli gamu i'r adwy i achub y digwyddiad rhwng 2009 a 2011, wedi i hyrwyddwr arall fynd yn fethdalwr wedi gŵyl 2008.
Meddai cyfarwyddwr Orchard, Pablo Janczur: "Mae Jazz Aberhonddu yn enw adnabyddus ar draws y byd.
"Rydym yn hoff iawn o'r gerddoriaeth yn ogystal â bod yn hyrwyddwyr a threfnwyr digwyddiadau, felly mae'n bleser cael y cyfle i fod yn rhan o'r hyn ry'n ni'n weld fel dyfodol cyffrous i un o brif ddigwydiadau Cymru.
"Rydym yn edrych 'mlaen at rannu ein syniadau gyda phobl Aberhonddu a'r byd jazz yn y dyfodol agos."
Mae'r ŵyl yn cael ei hystyried yn un o brif ddigwyddiadau celfyddydol Cymru ac mae'n bwysig i economi Aberhonddu.
Bydd Orchard yn derbyn addewid o gyllid ar gyfer gŵyl eleni a byddan nhw'n cyflwyno cynlluniau ar gyfer 2013 yn yr hydref.
Dywedodd David Alston, cyfarwyddwr Cyngor Celfyddydau Cymru: "Roedden ni'n hapus iawn gyda syniadau'r cwmni, eu huchelgais o ran artistiaid a'u parch at enw da Jazz Aberhonddu."

Straeon perthnasol

  • Gŵyl Jazz: Saith cais