Gwelyau haul: Traean yn torri'r gyfraith

Gwely haul Image copyright Other
Image caption Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi'n llawn ddydd Mercher

Mae arolwg newydd yn awgrymu bod 32% o salonau lliw haul yng Nghymru yn torri'r gyfraith trwy beidio gwirio oedran cwsmeriaid.

Ers Ebrill 2011, mae'n anghyfreithlon i ganiatáu i berson iau na 18 oed i ddefnyddio gwely haul mewn salon yng Nghymru.

Ond wrth baratoi arolwg, fe wnaeth Sefydliad Siartredig Iechyd Amgylcheddol (CIEH) ymweliadau cyfrinachol ag 81 o salonau ar draws 12 awdurdod lleol yng Nghymru.

Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi'n llawn yng nghynhadledd flynyddol CIEH yng Nghaerdydd ddydd Mercher.

Dywedodd eu cyfarwyddwr Julie Barratt: "Flwyddyn ar ôl cyflwyno gwaharddiad ar bobl dan 18 oed yn defnyddio gwelyau haul, mae'n frawychus bod cymaint o salonau lliw haul yn herio'r gyfraith.

"Mae'r ddeddf yn glir ac yn ddiweddar - does dim esgus dros beryglu iechyd pobl ifanc fel hyn.

'Dicter'

"Pe bai'r un canran o siopau alcohol neu dybaco yn anwybyddu'r gyfraith trwy werthu sigaréts neu alcohol o bobl dan oed, fe fyddai dicter cwbl ddealladwy.

"Mae CIEH wedi ymgyrchu ers blynyddoedd lawer am ddeddfau i reoli'r defnydd o adnoddau lliw haul.

"Mae'r rhai sy'n defnyddio gwelyau haul yn cynyddu'r risg o ddatblygu canser y croen all beryglu eu bywydau, a hynny o 75%.

"Dylai pob perchennog salon lliw haul sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio yno yn deall y gyfraith."

Roedd arolwg CIEH hefyd yn ystyried a oedd adnoddau lliw haul yn cydymffurfio gydag agweddau eraill o'r ddeddfwriaeth, gan gynnwys os oedd digon o wybodaeth i gwsmeriaid am ddiogelwch, a holiaduron yn gofyn cwestiynau iechyd pwysig.

Mewn 92% o'r adnoddau y bu CIEH yn ymweld â nhw, doedd y meysydd yma ddim wedi eu cyflawni'n ddigonol.

Bydd cynhadledd flynyddol deuddydd CIEH yn dechrau fore Mercher yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.