Anrhydedd fawr i gogydd o Wynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kevin Williams yn gobeithio cynnig cymhwyster coginio i bobl ifanc yn y Coleg

Derbyniodd cogydd yng Ngholeg Harlech, Gwynedd, anrhydedd pennaf Cymdeithas Goginiol Cymru.

Mae Kevin Williams - Rheolwr Arlwyo a Lletygarwch 37 oed Coleg Harlech - wedi derbyn Gwobr Cyflawniad y Llywydd am Wasanaethau i'r Diwydiant Lletygarwch a Chrefft Coginio yng Nghymru.

Pan oedd yn y Llynges Frenhinol, byddai Kevin, sy'n dad i ddau o blant, yn gweithio ar longau cludo awyrennau'n bennaf, megis yr Ark Royal ac Illustrious, ond bu hefyd yn gwasanaethu ar y iot Frenhinol cyn iddi gael ei digomisiynu.

Dywedodd Kevin: "Rydw i wedi coginio i'r Frenhines, Dug Caeredin, y Tywysog Siarl, y Tywysog Andrew, y Tywysogion William a Harry, y rhan fwyaf o'r teulu brenhinol amlyca' a dweud y gwir.

"Roeddwn i'n un o 100 cogydd o bob rhan o Brydain a fu'n coginio i'r Fam Frenhines yn ei gwledd ben-blwydd yn 100 oed."

Cacen

Ac nid dyna ddiwedd y cysylltiadau brenhinol.

Mae'r deisen briodas haenog i ddathlu ei briodas cyn bo hir â'i bartner, Siân, yn cael ei chreu gan eu cyfaill, Sally Owens, a wnaeth y deisen wych ar gyfer Priodas Frenhinol y Tywysog William a Kate Middleton.

Roedd Kevin, a ymgymerodd â'i swydd yng Ngholeg Harlech fis Medi diwethaf "wedi'i synnu ond wrth ei fodd" pan glywodd y byddai'n derbyn y wobr.

Ychwanegodd: "Rydw i wrth fy modd efo'r wobr ond rhaid i mi ddweud fod 'na bobl sy'n ei haeddu'n fwy na fi.

"Mae'n 12 mlynedd ers i mi adael y Llynges ac mae wedi bod yn anodd arfer â bywyd yn Civvy Street."

Ar ôl gadael y Llynges, bu Kevin yn gweithio yn nhŷ bwyta Anthony Worrall Thompson, Whiz, yn Notting Hill ac yng nghegin Brian Turner yn Knightsbridge.

Bu Kevin hefyd yn gogydd yng ngheginau Neuadd Dolserau yn Nolgellau a Phortmeirion cyn cael ei benodi'n Rheolwr Arlwyo a Lletygarwch yng Ngholeg Harlech sydd yn ei farn ef yn 'gyfle prin i weithio mewn llecyn hynod o hardd'.

Cynnig cymhwyster

Dywedodd: "Mae'n gyfle gwych. Mae'r Pennaeth yn gefnogol iawn, a hefyd yr holl staff a llywodraethwyr. Rydw i'n teimlo eu bod nhw'n llwyr y tu cefn i mi a'm syniadau i greu cegin newydd. Rydw i eisiau datblygu tŷ bwyta newydd ar y safle y gall Harlech fod yn falch ohoni.

"Rydyn ni hefyd eisiau cynnig cymhwyster BTEC Jamie Oliver mewn coginio cartref i bobl leol. Fyddwn ni ddim yn gwneud unrhyw beth cymhleth, dim ond prydau cartref blasus sy'n defnyddio cynnyrch o'r ardal - i gynnwys y gymuned leol fwy.

"Rydw i'n gyffrous iawn am y dyfodol ac mae ennill y wobr yma gan Gymdeithas Goginiol Cymru yn hwb mawr ac alla i ddim dweud mor falch yr ydw i."

Ar noswyl y seremoni wobrwyo, talodd Kevin deyrnged i'w fam, Diane, a fu farw ar ddiwedd 2009.

"Byddai Mam bob amser yn dangos diddordeb brwd yn fy ngwaith a'm diddordebau," meddai.

"Fe ddysgais i lot ganddi - ac rydw i'n dal i wneud - felly mae'r wobr iddi hi hefyd, gyda llawer o gariad a diolch am bob dydd sy'n mynd heibio."