Radio: Y deiliaid yn ennill trwydded darlledu yng Ngheredigion

  • Cyhoeddwyd
Stiwdio radioFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Town and Country Broadcasting sy'n llwyddo

Mae rheoleiddiwr y diwydiant darlledu, Ofcom, wedi dyfarnu'r drwydded fasnachol leol FM ar gyfer Ceredigion am y saith mlynedd nesaf.

Cwmni Town and Country Broadcasting sydd wedi llwyddo.

Derbyniodd Ofcom gais oddi wrth y deiliaid cyfredol, Radio Ceredigion, sy'n cael ei berchnogi'n llwyr gan gwmni Town and Country Broadcasting, a Radio Ceredigion 2012.

Bydd y drwydded gyfredol yn dod i ben ar Rhagfyr 13, 2012.

Rheolaidd

Dywedodd cais Town and Country y bydden nhw'n cynnig gwasanaeth newyddion lleol, cerddoriaeth a gwybodaeth ar gyfer Ceredigion ar gyfer y rhai sy'n 15 oed ac yn fwy - a rhaglenni Cymraeg rheolaidd.

Dywedodd cais Radio Ceredigion 2012 y byddai hanner eu rhaglenni yn Gymraeg a'r nod fyddai rhaglenni "yn adlewyrchu natur ddau-ddiwylliannol yr ardal," targedu pobl o bob oed a darparu gwasanaeth newyddion lleol drwy gydol y dydd.

Mae Martin Mumford, cyfarwyddwr rheoli Town and Country Broadcasting, wedi dweud: "Trefnodd Radio Ceredigion ymchwil cynulleidfa annibynnol i ganfod y detholiad gorau o raglenni.

"Rydym yn falch i ennill y drwydded ac rydym yn edrych ymlaen at gymryd camau i weithredu canfyddiadau'r ymchwil cyn gynted â phosib."

Mae BBC Cymru wedi gofyn i Radio Ceredigion 2012 am eu hymateb.

Bydd Ofcom yn cyhoeddi datganiad cyn bo hir yn cyfeirio at ffactorau allweddol y penderfyniad.

Dywedodd llefarydd fod cais cwmni Town and Country Broadcasting yn fwy "cynaliadwy'n ariannol" na chais Radio Ceredigion 2012.

Dileu

Ym mis Gorffennaf y llynedd cyhoeddodd Ofcom eu bod wedi gwrthod cais Town and Country Broadcasting i newid amodau eu cytundeb darlledu.

Roedd y cwmni am ddileu'r angen y dylai darllediadau sgyrsiol fod "tua hanner yn Gymraeg a hanner yn Saesneg".

Does dim rhaid i'r ceisiadau gynnwys cwota, faint o'r Gymraeg fyddai'n cael ei darlledu.

Ar y pryd dywedodd Ofcom fod rhaid iddyn nhw ystyried "deunydd lleol" fel rhan o'u canllawiau o dan y Ddeddf Gyfathrebu ond nad oedd rhaid iddyn nhw ystyried ffactorau ieithyddol.

Y gred yw na fydd uchafswm nac isafswm o gynnyrch Cymraeg.

Cynnyrch Cymraeg

Ychwanegodd llefarydd ar ran Ofcom y byddai Radio Beca yn cynnig cynnyrch Cymraeg.

Ym mis Ebrill cyhoeddodd Ofcom eu bod wedi cymeradwyo cais Radio Beca ar gyfer trwydded darlledu gymunedol yn siroedd Caerfyrddin, Penfro a Cheredigion.

Roedd cyfarwyddwyr Radio Beca hefyd ynghlwm wrth gais Radio Ceredigion Cyf.

Yn ôl Ofcom, byddai Radio Beca wedi gorfod ildio'r drwydded gymunedol pe bae Radio Ceredigion 2012 wedi ennill y drwydded am na fyddai'r un cyfarwyddwyr wedi gallu dal y ddwy drwydded.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol