Penodi saith i Gyngor Partneriaeth y Gymraeg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Efa Gruffudd Jones yn aelod o Gyngor Partneriaeth newydd y Gymraeg

Mae saith wedi eu penodi i Gyngor Partneriaeth newydd y Gymraeg.

Cyhoeddodd Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, y penodiadau fydd tan Fawrth 31, 2015.

Sefydlwyd y Cyngor Partneriaeth o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a'r gweinidog fydd y cadeirydd.

Nid yw'r aelodau'n cael eu talu ond yn cael eu had-dalu ar gyfer costau teithio a "chynhaliaeth resymol".

Yr aelodau newydd yw:

  • Dr Lowri Angharad Ahronson, Cyfarwyddwr Cynllun Iaith Gymraeg, Prifysgol Bangor;
  • Efa Catrin Gruffudd Jones, Prif Weithredwr, Urdd Gobaith Cymru;
  • Owain Siôn Gruffydd, Prif Weithredwr, Menter Bro Dinefwr a Trywydd;
  • Catherine Baldwin, Swyddog Iaith Gymraeg, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru;
  • Sali Burns, Nyrs Iechyd Meddwl Cofrestredig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr;
  • Hywel Jones, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin;
  • Dr Rhodri Llwyd Morgan, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Sir Ceredigion.

Mae'r gwaith yn golygu o leiaf dri diwrnod y flwyddyn.

'Heriau'

Dywedodd Mr Andrews: "Mae sefydlu'r cyngor yn enghraifft arall o ymrwymiad y llywodraeth i gefnogi a datblygu'r iaith Gymraeg.

"Ym mlwyddyn gyntaf y Cynulliad rydyn ni wedi cyflwyno newidiadau cyflym ac ystyrlon i agenda'r Gymraeg.

"Bydd y penodiadau yn rhoi mwy o syniadau, mwy o gymorth, a heriau newydd i weinidogion wrth inni ddechrau rhoi Strategaeth newydd y Gymraeg ar waith ac wrth inni weithredu ein Cynllun Gweithredu ar gyfer 2012-13."

Mae'r cyngor yn gyfrifol am roi cyngor a chyflwyno sylwadau i weinidogion mewn perthynas â strategaeth y Gymraeg ac mewn perthynas â chynlluniau gweithredu blynyddol gweinidogion.

Er nad yw'r penodiadau hyn yn dod o fewn cylch gorchwyl Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus fe ystyriwyd egwyddorion Nolan wrth wneud y penodiadau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol