BBC Cymru Fyw

Twitter: Rhyddhau naw ar fechnïaeth

Published
image copyrightOther
image captionCafodd Ched Evans ei garcharu am bum mlynedd am dreisio
Mae naw gafodd eu harestio ar ôl i enw dynes gafodd ei threisio gael ei gyhoeddi ar y we wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth.
Cafodd enw'r ddynes ei ryddhau ar ôl i lys gael y pêl-droediwr Chad Evans yn euog o'i threisio mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Ddinbych.
Dywedodd Heddlu'r Gogledd y byddai mwy yn cael eu harestio.
Roedd tri dyn a thair dynes o'r Rhyl, Prestatyn a Llanddulas wedi eu harestio mewn cyrchoedd fore Mawrth.
Pum mlynedd
Yn ddiweddarach cafodd dynes ei harestio ym Mrychdyn, Sir y Fflint, a dau ddyn eu harestio yn ardaloedd Bae Colwyn ac Abergele.
Cafodd Ched Evans, oedd yn chwarae i Sheffield United, ei garcharu am bum mlynedd am fod yn euog o dreisio'r ddynes 19 oed.
Y penwythnos ar ôl yr achos cafodd enw'r ddynes ei ryddhau ar wefan Twitter.
Mae gan ddioddefwyr sydd wedi eu treisio neu'n diodde' o ymosodiadau rhywiol yr hawl i fod yn anhysbys am oes.
Mae Evans, sydd hefyd wedi cynrychioli Cymru, yn dweud y bydd yn apelio yn erbyn y dyfarniad.

Straeon perthnasol

  • Arestio tri am sylwadau Twitter yn achos Ched Evans