Llys: 'Tad yn gwybod am anafiadau'

Cyhoeddwyd
Yaseen Ali EgeFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Yaseen Ali, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartref

Mewn achos llofruddiaeth yng Nghaerdydd fe wnaeth tad wadu ei fod yn gwybod unrhyw beth am anafiadau i gorff ei fab.

Mae mam Yasseen Ali Edge o Dreganna, Caerdydd, yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth ac o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Cafodd corff Yaseen Ali, saith oed, ei ddarganfod wedi tân yn ei gartref yng Ngorffennaf 2010.

Mae ei dad yn gwadu cyhuddiad o ganiatáu i blentyn farw drwy fethu â'i amddiffyn.

Honna'r erlyniad yn Llys y Goron Caerdydd fod Sara Ege wedi curo ei mab a bod y tad yn gwybod am ei anafiadau.

Fe welodd y rheithgor fideo o'r heddlu yn cyfweld Yousuf Ali Ege, 38 oed ac iddo ddweud: "Ni allaf am un eiliad ddweud fy mod wedi gweld yr un anaf ar Yaseen".

Yn wreiddiol, y gred oedd bod y bachgen wedi marw oherwydd damwain drychinebus gafodd ei achosi gan dân.

Cam-drin

Ond dangosodd archwiliad post mortem fod y bachgen wedi ei gam-drin yn gorfforol.

Clywodd y llys fod y fam wedi ei harestio wedi'r archwiliad post mortem a bod deunydd tanio barbeciw ar ei dillad.

Cadarnhaodd patholegwyr fod ei asennau, ei fraich a'i fys wedi eu torri.

Honna'r erlyniad fod Mrs Edge, 31 oed, wedi ymosod ar ei mab gyda theclyn trwm ac yna wedi rhoi ei gorff ar dân.

Mae'r achos yn parhau.