Mewn Llun : Llwybr arfordir Cymru

  • Cyhoeddwyd
Y bont werdd ( llun Keith Moseley)
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont werdd yn sir Benfro yn fwa naturiol sydd wedi ei geu gan effaith erydu'r môr dros gannoedd o filoedd o flynyddoedd.
Ynys Lawd gan Peteraterenig
Disgrifiad o’r llun,
Goleudy Ynys Lawd ar Ynys Môn gyda golygfeydd a chlogwyni ysblennydd a miloedd o adar yn nythu
Disgrifiad o’r llun,
Ar adegau o lanw isel mae modd gweld olion coed cyntefig ar draeth y Borth. Credir bod y coed yn dyddio nôl 3,500 o flynyddoedd
Disgrifiad o’r llun,
Mae bae Barafundle yn sir Benfro wedi cael ei ddewis fel un o draethau gorau y Deyrnas Unedig
Disgrifiad o’r llun,
Mae Pen y Gogarth yn benrhyn calchfaen ger Llandudno. Hwn oedd safle un o'r mwyngloddiau copr mwyaf y byd cynhanesyddol
Disgrifiad o’r llun,
Twyni Merthyr Mawr rhwng Porthcawl ac Aberogwr. Mae'r twyni yn codi i ucher o 200 troedfedd a nhw yw'r ail uchaf yn Ewrop.
Disgrifiad o’r llun,
Safle Nash Point ar arfordir Treftadaeth Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Safle'r ogof lle cafwyd hyd i sgerbwd enwog y 'red lady of Paviland' ar benrhyn Gŵyr. O bosib rhain yw'r olion hynaf i gael eu darganfod ym Mhrydain.