Etholiadau 2012: Blychau pleidleisio wedi cau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl y canlyniadau cyntaf yn oriau mân ddydd Gwener

Mae etholwyr wedi bod yn pleidleisio mewn 21 o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ddydd Iau.

Bydd cynghorwyr yn cael eu hethol mewn 1,200 o seddi.

Agorodd y blychau pleidleisio am 7:00am ddydd Iau ac fe wnaethon nhw gau am 10:00pm.

Mae disgwyl y canlyniadau cyntaf yn oriau mân ddydd Gwener ond ni fydd rhai cynghorau yn cyhoeddi eu canlyniadau tan brynhawn Gwener.

Fydd 'na ddim etholiad ar Ynys Môn lle mae comisiynwyr benodwyd gan y Gweinidog Llywodraeth Leol.

Mae Llafur yn amddiffyn 340 o seddau, Plaid Cymru yn amddiffyn 200, y Ceidwadwyr yn amddiffyn 165 a'r Democratiaid Rhyddfrydol yn amddiffyn 140.

Hyd yn hyn mae mwy na 90 o seddau wedi eu llenwi gan fod ymgeiswyr yn ddiwrthwynebiad.

Mae etholiad Ynys Môn wedi ei ohirio tan 2013 wrth i ffiniau wardiau gael eu had-drefnu.

Cynnig arall yw 30 o gynghorwyr yn lle 40.

Yr Arlwy

Gwasanaeth cynhwysfawr ar Newyddion Ar-lein drwy'r nos a'r dydd;

Dewi Llwyd ar Radio Cymru o 11:30pm ymlaen gyda Vaughan Roderick a Dylan Iorwerth a gohebwyr yn yr ardaloedd;

Post Cynta o 6:30am ymlaen - canlyniadau'r noson yn llawn (Garry Owen a Nia Thomas);

Taro'r Post a chanlyniadau'r ardaloedd yn ystod dydd gwener - Dylan Jones o hanner dydd tan 2pm;

Post Prynhawn 5pm tan 6pm gyda Gareth Glyn.

Newyddion Teledu, bwletinau am 1pm a 2:55pm, a rhaglen 2 funud yn hirach am 7:30pm.