Achub marchnad 800 mlwydd oed yn Llanidloes

  • Cyhoeddwyd
Stryd y Dderwen Fawr yn Llanidloes
Disgrifiad o’r llun,
Stryd y Dderwen Fawr yn Llanidloes

Mae pobl fusnes a thrigolion tref yn y Canolbarth wedi achub marchnad sy'n dyddio nôl i'r 13eg ganrif yn dilyn pryderon y byddai'n rhaid iddi gau.

Roedd dyfodol y farchnad yn y fantol wedi i Gyngor Powys drosglwyddo'r cyfrifoldeb i gyngor trefn Llanidloes.

Roedd y farchnad wedi crebachu o tua 40 stondin yn ei hanterth i ddim ond un.

Mae nifer y stondinau wedi cynyddu'n ddiweddar.

Nawr mae pwyllgor lleol, sy'n cynnwys masnachwyr a thrigolion, yn bwriadu ail lansio'r farchnad.

Hysbyseb

Derbyniodd y dref siarter ar gyfer y farchnad ym 1280 ac ers hynny mae'r farchnad wedi ei chynnal yn Stryd y Dderwen Fawr bob dydd Sadwrn.

Mae neuadd farchnad y dref, adeilad pren gafodd ei godi yn yr 17eg ganrif, yn dal yn ei safle gwreiddiol ar waelod Stryd y Dderwen.

Y gred yw mai hon yw'r enghraifft olaf o'i bath yng Nghymru.

Dywedodd aelod o bwyllgor Marchnad Siarter Llanidloes, Dave Cannon: "Bu Cyngor Powys yn rheoli'r farchnad tan y llynedd pan drosglwyddwyd y cyfrifoldeb i gyngor y dref.

"Rhoddodd cyngor y dref hysbyseb yn y papur newydd lleol yn gofyn i bobl gynnig i redeg y farchnad.

"Dangosodd tri neu bedwar o fasnachwyr a thrigolion ddiddordeb a phenderfynon nhw ffurfio grŵp a chydweithio."

Mae gan y pwyllgor naw aelod a hyd at 40 o wirfoddolwyr i helpu gyda'r farchnad.

Dywedodd Mr Cannon fod cynlluniau ar y gweill i gynnal marchnad ffermwyr ddwywaith y mis ac fe fydd un elusen yn gallu cynnal stondin yn rhad ac am ddim bob dydd Sadwrn.

Bydd y farchnad yn cael ei ail-lansio ar Fehefin 16.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol