Timau'n wynebu Her Geltaidd

Cyhoeddwyd

Bydd 23 o dimau rhwyfo o Gymru ac Iwerddon yn cystadlu mewn ras hyd at 100 milltir ar draws Môr Iwerddon.

Bob yn ail flwyddyn er 1999 mae rhwyfwyr wedi cystadlu yn ras yr Her Geltaidd o Arklow yn Iwerddon i harbwr Aberystwyth.

Ddydd Iau a Dydd Gwener teithiodd 14 criw o Gymru borthladd Abergwaun i Iwerddon ar gyfer y ras fydd yn cychwyn dydd Sul os bydd y tywydd yn parhau'n ffafriol.

Mae disgwyl i'r timau cyntaf orffen y ras ym Mae Ceredigion rywbryd ddydd Llun.

Cyfnewid lle

Ras i dimau o 12 yw'r Her Geltaidd sy'n cael ei threfnu gan Glwb Rhwyfo Aberystwyth.

Rhyw 82 milltir yw'r pellter rhwng Arklow ac Aberystwyth ond fe allai'r daith fod yn agosach at 100-milltir oherwydd y llanw a'r tywydd.

Cocs a phedwar rhwyfwr sydd ymhob cwch ar unrhyw adeg ac mae aelodau'r criwiau'n cyfnewid lle ac yn rhwyfo yn eu tro gydol y daith all cymryd rhwng 15 a 24 awr i'w chwblhau.

Mae'r 23 tîm yn cynnwys timau dynion, timau merched a thimau cymysg.

Mae'r timau o Gymru yn cynrychioli Aberystwyth, Aberdyfi, Y Cei Newydd, Aberporth a Neyland, Porthmadog, Caernarfon, Y Mwmbwls, Pont Wiseman

Dywedodd capten a hyfforddwr timau rhwyfo Aberdyfi, Alun Stedman y byddai'r ras yn debygol o ddechrau naill ai'n hwyr nos Sadwrn neu ddydd Sul gan ddibynnu ar y tywydd ar y pryd.

"Fe fydd y timau merched a chymysg yn cychwyn ddwy awr o flaen y timau dynion i sicrhau y bydd pawb yn cyrraedd Aberystwyth tua'r un amser," meddai.

"Rydym wedi bod yn hyfforddi'n galed er mis Tachwedd y llynedd gan rwyfo ar y môr ac ar hyd Afon Dyfi yn ogystal â threulio amser yn y gampfa.

"Yr amser cyflyma hyd yma yw 14 awr 47 munud gan griw o Arklow rai blynyddoedd yn ôl ond roedd criw Aberdyfi o fewn tair eiliad i'r record honno'r llynedd," meddai Mr Stedman.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol