Targedu gyrwyr sy'n troseddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ymgyrch yn para am bythefnos

Bydd Heddlu'r Gogledd yn targedu gyrwyr sy'n troseddu mewn ymgyrch sy'n para am bythefnos.

Dywedodd yr heddlu, sy'n defnyddio cyfarpar adnabod rhifau cofrestru, eu bod yn targedu rhai heb yswiriant na thrwydded.

Yn ôl Y Dirprwy Brif Gwnstabl, Ian Shannon, y nod fyddai gostwng anafiadau ar y ffyrdd a phremiwm yswiriant.

Mae'r heddlu, sy'n cydweithio ag asiantaeth drwyddedu'r DVLA a'r Bureau Yswiriant Modur, wedi gofyn am help y cyhoedd.

"Byddwn yn arestio unrhywun sy'n gyrru'n anghyfreithlon," meddai Mr Shannon.

"A byddwn yn defnyddio pob pŵer posib er mwyn mynd â cherbydau anghyfreithlon ac felly ddiogelu bywydau pobl eraill.

"Ni fyddwn yn goddef unrhyw droseddu ar ein ffyrdd."

Yn 2011-12 cafodd 282 eu harestio yn y gogledd oherwydd gyrru anghyfreithlon.

Yn ystod yr un cyfnod aed â 661 o gerbydau oherwydd Adran 165 Deddf Traffig y Ffyrdd.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Straeon perthnasol